9 direkte Treffer gefunden für: Fleck


50 indirekte Treffer gefunden für: Fleck

Deutsch Türkisch
Fleck auf der Haut {sub} {m} deride leke
Fleck bekommen lekelenmek
fleckbildend {adj} lekeleyen
das Fleckchen {sub} {n} lekecik
Fleckchen Erde dünyada küçük bir nokta
der Fleckdurchmesser {sub} {m} nokta çapı
die Flecke {sub} {pl} lekeler
die Flecke {sub} {pl} [Med.] işkembe
Flecke bekommen {v} lekelenmek
der Flecken {sub} {m} leke
die Flecken {sub} {pl} benekler
die Flecken {sub} {pl} lekeler
die Flecken {sub} {pl} noktalar
flecken {v} lekelemek
flecken {v} lekelenmek
flecken {v} yama yapmak
flecken {v} yamamak
flecken {v} çabuk ilerlemek
Flecken bekommen {v} lekelenmek
Flecken machen {v} leke bırakmak
flecken machen auf {v} …in\...ın üstünü lekelemek
Flecken verursachen {v} lekeye sebep olmak
die Fleckenbildung {sub} {f} leke teşekkülü
die Fleckenblume {sub} {f} benek çiçeği
fleckend {adj} lekeleyen
der Fleckeneffekt {sub} {m} benek etkisi
der Fleckenentferner {sub} {m} leke giderici
der Fleckenentferner {sub} {m} leke silici
der Fleckenentferner {sub} {m} leke çıkarıcı
der Fleckenentferner {sub} {m} leke çıkarıcı madde
die Fleckenentfernung {sub} {f} leke çıkarma
die Fleckenentfernung {sub} {f} leke giderme
das Fleckenentfernungsmittel {sub} {n} leke çıkarma maddesi
fleckenfrei {adj} lekesiz
das Fleckengebiet {sub} {n} leke bölgesi
fleckenlos {adj} kusursuz
fleckenlos {adj} lekesiz
fleckenlos {adj} tamam
die Fleckenlosen {sub} {pl} kusursuzlar
die Fleckenlosigkeit {sub} {f} lekesizlik
das Fleckenmittel {sub} {n} leke suyu
das Fleckenmittel {sub} {n} leke çıkarıcı
der Fleckenreiniger {sub} {m} leke temizleyici
der Fleckenreiniger {sub} {m} leke çıkarıcı
die Fleckenreinigung {sub} {f} leke temizleme
die Fleckenreinigungen {sub} {pl} leke temizlemeler
die Fleckenseife {sub} {f} leke sabunu
der Fleckentferner {sub} {m} leke giderici
Fleckentferner für Stoffe {sub} {m} bezler için leke giderici
die Fleckentfernung {sub} {f} leke çıkarma
0.06s