12 direkte Treffer gefunden für: Flanke


50 indirekte Treffer gefunden für: Flanke

Deutsch Türkisch
Flanke, aktive~ {sub} {f} [Zahnrad] aktif diş yan yüzü
Flanke, ausnutzbare~ {sub} {f} yararlanabilen yan yüz
die Flanken {sub} {pl} kale önüne atılan paslar
flanken {v} [Fußball] yandan orta yapma
flanken {v} [Sport] orta yapmak
flanken {v} [Sport] ortalamak
der Flankenabstand {sub} {m} kanat mesafesi
der Flankenangriff {sub} {m} [Militär] düşmana yandan saldırma
die Flankenangriffe {sub} {f} yandan saldırılar
der Flankenball {sub} {m} yandan vurulan top
die Flankenbeanspruchung {sub} {f} kenar zorlaması
die Flankenbewegung {sub} {f} [Militär] yan taarruzu
die Flankenbewegung {sub} {f} yan hareketi
die Flankenbreite {sub} {f} kanat genişliği
die Flankendeckung {sub} {f} kenarları tutma
der Flankendurchmesser {sub} {m} yan yüz çapı
der Flankengeber {sub} {m} yan pas veren
die Flankenlinie {sub} {f} yan saha çizgisi
die Flankenliniengesamtabweichung {sub} {f} [Getriebe] diş hiza hatası
die Flankenliniengesamtabweichung {sub} {f} dişli sıra hatası
der Flankenmesser {sub} {m} diş yüz ölçüsü
die Flankenneigung {sub} {f} kenar eğimi
die Flankenpressung {sub} {f} diş kontak basıncı
Flankenpressung, zulässige~ {sub} {f} [Getriebe] tolere edilen diş kontak basıncı
das Flankenprofil {sub} {n} kenar profili
die Flankenrauhigkeit {sub} {f} kanat pürüzlülüğü
der Flankenrichtungsfehler {sub} {m} kanat yönü hatası
die Flankenrücknahme {sub} {f} [Zahnrad] dişli düzeltme
der Flankenschmerz {sub} {m} yan böbrek üstü ağrısı
der Flankenschnitt {sub} {m} diş kesiti
die Flankenschraublehre {sub} {f} diş yüzü mastarı
der Flankenschutz {sub} {m} dişlilerin yan yüz koruması
die Flankensicherung {sub} {f} [Militär] yan taraf emniyeti
die Flankensonde {sub} {f} yamaç kuyusu
das Flankenspiel {sub} {n} dişli boşluğu
der Flankenspielausgleich {sub} {m} dişli boşluğu denklemesi
die Flankenspieltoleranz {sub} {f} düş boşluğu toleransı
die Flankensteilheit {sub} {f} diş yüzü dikliği
die Flankenstellung {sub} {f} [Militär] kanat mevzi
die Flankenstellung {sub} {f} [Militär] yan mevzi
die Flankenverstärkung {sub} {f} yan yüz sertleştirme
der Flankenwinkel {sub} {m} yan açı
die Flankenwinkelabweichung {sub} {f} yan açı sapması
abfallende Flanke {sub} {f} düşük kenar
die Abfallflanke {sub} {f} inişli yüzey
Abstand Ende Schiene bis Anfang erste Zahnflanke {sub} {m} demir putrel ile birinci diş yüzü arasındaki mesafe
Aktive Flanke {sub} {f} aktif kanat
ausgereckte Flanke {sub} {f} uzatılmış kenar
die Außenristflanke {sub} {f} futbolda ayağın dış üst tarafı ile orta yapma
die Bananenflanke {sub} {f} [Fußball] kavisli orta yapma
0.002s