3 direkte Treffer gefunden für: Finger


50 indirekte Treffer gefunden für: Finger

Deutsch Türkisch
Finger bei etwas im Spiel haben {v} bir işte parmağı olmak
Finger im Spiel haben {v} işte parmağı olmak
Finger verbrennen {v} parmaklarını yakmak
Finger verbrennen {v} {ugs.} zarar görmek
Finger von etwas lassen {v} hiç bulaşmamak
Finger von etwas lassen {v} uzak durmak
Finger von etwas lassen {v} caymak
Finger von etwas lassen {v} vazgeçmek
Finger weg! çek elini!
der Finger-Nase-Test {sub} {m} parmak-burun testi
der Finger-Nase-Versuch {sub} {m} parmak-burun deneyi
der Fingerabdruck {sub} {m} parmak izi
das Fingerabdrucksverfahren {sub} {n} daktilografi
die Fingerabdrücke {sub} {pl} parmak izleri
Fingerabdrücke abnehmen {v} parmak izleri almak
Fingerabdrücke nehmen {v} parmak izleri almak
die Fingeragnosie {sub} {f} parmak agnozisi
das Fingeralphabet {sub} {n} sağır ve dilsizler için kullanılır. Harfleri el işaretleri ile tarif etmek
die Fingeramputation {sub} {f} parmak kesme
die Fingeraphasie {sub} {f} sözleri parmaklarla ifade etme
die Fingerapoplexie {sub} {f} parmak felci
die Fingerarbeit {sub} {f} parmak işi
fingerartig {adj} parmak türünden
die Fingerauswechselung {sub} {f} parmak değiştirme
die Fingerbeere {sub} {f} parmak budu
die Fingerbeugung {sub} {f} parmak bükme
das Fingerblatt {sub} {n} yüksük otu yaprağı
die Fingerbohrkrone {sub} {f} doğal taş bıçaklı takma başlık matkap
fingerbreit {adj} parmak genişliğinde
fingerbreit {adj} parmak kalınlığında
fingerbreit parmak genişliğinde
fingerbreit parmakkalınlığında
der Fingerbreite {sub} {m} parmak genişliği
der Fingerbruch {sub} {m} parmak kırılması
fingerdick {adj} parmak kalınlığında
die Fingerdicke {sub} {f} parmak kalınlığı
der Fingerdruck {sub} {m} parmak basıncı
die Fingerentzündung {sub} {f} parmak iltihabı
das Fingeressen {sub} {n} parmak yeme
die Fingerfarbe {sub} {f} parmak boyası
die Fingerfarben {sub} {pl} parmak boyaları
fingerfertig {adj} becerikli
fingerfertig {adj} eli çabuk
fingerfertig {adj} marifetli
die Fingerfertigkeit {sub} {f} beceri
die Fingerfertigkeit {sub} {f} el çabukluğu
die Fingerfertigkeit {sub} {f} maharet
die Fingerfertigkeit {sub} {f} ustalık
die Fingerfertigkeit {sub} {f} çabukluğu
die Fingerfertigkeit {sub} {f} çeviklik
0.002s