15 direkte Treffer gefunden für: Fett


50 indirekte Treffer gefunden für: Fett

Deutsch Türkisch
Fett abweisend {adj} yağa dayanıklı
Fett abweisend {adj} yağa karşı direnikli
Fett ansetzen {v} yağ bağlamak
Fett ansetzen {v} yağlanmak
Fett ansetzen {v} şişmanlamak
Fett auslassen {v} yağ eritmek
fett beigeben {v} yağ katmak
Fett beim Fleisch {sub} {n} etde yağ
Fett gedruckt {adj} koyu renkli harflerle basılmış
fett gedrucktes Wort {sub} {n} koyu renkli harflerle basılmış kelime
fett machen {v} yağlamak
fett sein {v} yağlı olmak
Fett von Gänsen {sub} {n} kaz yağı
fett werden {v} semirmek
fett werden {v} şişmanlamak
fett wie ein Schwein sein {v} domuz gibi yağlı olmak
Fett zum Kochen {sub} {n} yeneklik yağ
Fett, gesättigtes- {sub} {n} doymuş gres yağı
Fett- yağ-
der Fettabbau {sub} {m} yağ azaltma
das Fettabdichten {sub} {n} gres contalama
die Fettabdichtung {sub} {f} gres contası
die Fettabfälle {sub} {pl} yağ atıkları
die Fettablagerung {sub} {f} yağ tabakası
die Fettablagerungen {sub} {pl} yağ tabakaları
das Fettabsaugen {sub} {n} yağ çekme
die Fettabsaugung {sub} {f} yağ çekimi
die Fettabscheideeinrichtung {sub} {f} yağ ayırıcı düzenek
der Fettabscheider {sub} {m} yağ ayırıcı
das Fettabscheiderfilter {sub} {n} yağ ayırıcı filtre
die Fettabscheiderreinigung {sub} {f} yağ ayırıcı temizliği
fettabweisend {adj} yağa dayanıklı
fettabweisend {adj} yağa karşı dirençli
der Fettalkohol {sub} {m} yağ alkolü
die Fettalkohole {sub} {pl} yağ alkollleri
der Fettansatz {sub} {m} vücutta yağlanma
der Fettansatz {sub} {m} yağ toplanması
der Fettanteil {sub} {m} yağ nispeti
fettarm {adj} az yağlı
fettarm {adj} yağsız
fettarme Butter {sub} {f} az yağlı tereyağı
fettarme Milch {sub} {f} az yağlı süt
der Fettarsch {sub} {m} [vulgär] koca popolu
fettartig {adj} grese benzer
fettartig {adj} yağ gibi
fettartig {adj} yağımsı
die Fettauffangschale {sub} {f} yağ tutma kâsesi
die Fettauffangwanne {sub} {f} yağ tutma leğeni
das Fettauge {sub} {n} yemek üzerinde yüzen yağ tabakası
die Fettaugen {sub} {pl} yemek üzerinde yüzen yağ tabakaları
0.002s