3 direkte Treffer gefunden für: Feind

Deutsch Türkisch
der Feind {sub} {m} aleyhtar
der Feind {sub} {m} düşman
der Feind {sub} {m} hasım

50 indirekte Treffer gefunden für: Feind

Deutsch Türkisch
Feind sein {v} düşman olmak
Feind- düşman-
das Feindpropaganda {sub} {n} düşman propagandası
das Feindpropaganda {sub} {n} kara propaganda
das Feindbild {sub} {n} [Vorstellung von einer Person oder Sache als von einem Feind, Gegner, als von etwas Feindlichem, Bedrohlichem] bir şeyi veya insanı rakip, tehdit edici, düşman olarak görmek
das Feindbild {sub} {n} düşman imajı
die Feinde {sub} {pl} düşmanlar
Feinde der Krone {sub} {pl} taç düşmanları
die Feindeinwirkung {sub} {f} düşman etkisi
Feindes- düşmanın-
die Feindeshand {sub} {f} düşman eli
das Feindesland {sub} {n} düşman ülke
der Feindestillat {sub} {m} hassas damıtıcı
die Feindestillation {sub} {f} hassas damıtma
der Feindflug {sub} {m} [Militär] düşmana karşı yapılan askeri uçuş
die Feindflüge {sub} {pl} [Militär] düşmana karşı yapılan askeri uçuşlar
das Feindgebiet {sub} {n} düşman bölge
die Feindin {sub} {f} [weiblich] düşman
die Feindinnen {sub} {pl} [weiblich] düşmanlar
die Feindkräfte {sub} {pl} düşman güçler
feindlich {adj} düşman
feindlich {adj} düşmanca
feindlich {adj} hasmane
feindlich {adj} saldırgan
feindlich düşman
feindlich gegenübertreten düşmanca karşı durmak
feindlich gesinnt düşmanlık niyetinde
feindlich gesinnt haset içinde
feindlich gesinnt gegen e\... a karşı haset içinde
feindlich gesinnt sein {v} haset içinde olmak
feindlich gesonnene Umgebung kötü niyetli çevre
feindlich sein {v} düşman olmak
feindliche Angriffe {sub} {pl} düşman saldırıları
feindliche Bemerkung {sub} {f} düşmanca söz
feindliche Fahrtroute {sub} {f} düşman rotası
feindliche Kritik {sub} {f} düşmanca eleştiri
feindliche Kräfte [Militär] düşman kuvvetleri
feindliche Kämpfer {sub} {pl} düşman savaşçıları
feindliche Nation {sub} {f} düşman ülke
feindliche Schiffe {sub} {pl} düşman gemiler
feindliche Übernahme {sub} {f} [Firma] yatırımcının habersizce firmayı haberi olmadan satın alması
feindliche Übernahme {sub} {f} düşmanın ele geçirmesi
feindlichen Stellungen angreifen {sub} {f} düşman mevzilerine saldırmak
feindlichen Stellungen einnehmen {sub} {f} düşman mevzilerini ele geçirmek
feindlicher {adj} daha düşman
feindlicher Flieger {sub} {m} düşman uçağı
feindliches Gebiet {sub} {n} düşman bölge
feindliches Schiff entern {v} düşman gemisini teslim almak
feindliches Verhalten {sub} {n} düşmanca hareket
feindliches Verhalten {sub} {n} hasmane tavır
0.001s