13 direkte Treffer gefunden für: Entziehung


42 indirekte Treffer gefunden für: Entziehung

Deutsch Türkisch
Entziehung bürgerlichen Ehren {sub} {f} kamu hizmetlerinden men
Entziehung bürgerlichen Ehren {sub} {f} medeni haklardan men
Entziehung bürgerlichen Ehren {sub} {f} siyasi haklardan men
Entziehung der Besetzung {sub} {f} işgalin kaldırılması
Entziehung der Besetzung {sub} {f} kaplamanın geri çekilmesi
Entziehung der bürgerlichen Rechte {sub} {f} yurttaşlık haklarını elinden alma
Entziehung der Bürgerrechte {sub} {f} vatandaşlık haklarını elinden alma
Entziehung des Eigentums {sub} {f} mülkünü elinden alma
Entziehung des Wahlrechts {sub} {f} seçim hakkını elinden alma
Entziehung von Alkohol oder Drogen {sub} {f} [Entziehungskur] alkol veya uyuşturucudan mahrum bırakma
die Entziehungsanstalt {sub} {f} bağımlılık tedavi merkezi
die Entziehungsanstalt {sub} {f} bağımlılık tedavisi kliniği
die Entziehungsanstalt {sub} {f} madde bağımlılığı tedavi merkezi
die Entziehungsanstalt {sub} {f} tecrit kanunu
die Entziehungsanstalt {sub} {f} tecrit kurumu
die Entziehungsanstalten {sub} {pl} bağımlılık tedavi merkezleri
das Entziehungsdelirium {sub} {n} kesilme hezeyanı
die Entziehungserscheinungen {sub} {pl} kesilme belirtileri
die Entziehungsheime {sub} {pl} bağımlılık tedavi yurtları
die Entziehungskur {sub} {f} alkol veya uyuşturucu bağımlıları için tedavi
die Entziehungskur {sub} {f} bağımlılık tedavisi
die Entziehungskur {sub} {f} kesilme kürü
die Entziehungskur {sub} {f} kesilme tedavisi
die Entziehungskur {sub} {f} madde bağımlılığı tedavisi
die Entziehungskuren {sub} {pl} bağımlılık tedavileri
die Entziehungskuren {sub} {pl} madde bağımlılığı giderme kürleri
die Entziehungsmethode {sub} {f} madde bağımlılığı giderme metodu
die Entziehungspsychose {sub} {f} kesilme psikozu
die Alkoholentziehung {sub} {f} alkolden mahrum bırakma
die Besitzentziehung {sub} {f} zilyedliğin gasbi
die Besitzentziehung {sub} {f} zilyedliğin gasbı
die Besitzentziehung {sub} {f} zilyetliğin kaldırılması
die Energieentziehung {sub} {f} cereyan çalma
die Energieentziehung {sub} {f} enerji çalma
die Freiheitsentziehung {sub} {f} [psychisch Kranke] özgürlüğünü elinden alma
die Freiheitsentziehung {sub} {f} hürriyeti kısıtlama
die Freiheitsentziehung {sub} {f} özgürlükten yoksun bırakılma
die Freiheitsentziehung {sub} {f} özgürlükten yoksun kılma
die Freiheitsentziehung {sub} {f} özgürlüğü bağlama
die Freiheitsentziehung {sub} {f} özgürlüğün elinden alınması
die Gichtgasentziehung {sub} {f} yüksek fırın gazını alma
die Kindesentziehung {sub} {f} çocuk mahrumiyeti
0.002s