1 direkte Treffer gefunden für: Dez

Deutsch Türkisch
der Dez {sub} {m} [landsch.] İran`da bir nehir

54 indirekte Treffer gefunden für: Dez

Deutsch Türkisch
die Benachteiligung {sub} {f} [Nachteil] dezavantaj
die Benachteiligung {sub} {f} dezavantaj
die Dehydration {sub} {f} [Med.] dezidratsyon
die Dehydrationen {sub} {pl} [Med.] dezidratsyon
die Dekadenschaltung {sub} {f} dezimal irtibat
der Dekadenzähler {sub} {m} dezimal sayaç
die Dekadenzählröhre {sub} {f} dezimal sayaç lambası
die Desinfektion {sub} {f} [Med.] dezenfeksiyon
die Desinfektion {sub} {f} dezenfeksiyon
die Desinfektion {sub} {f} dezenfekte etme
die Desinfektion {sub} {f} dezinfeksiyon
die Desinfektionen {sub} {pl} dezenfeksiyonlar
die Desinfektionkammer {sub} {f} dezenfeksiyon etüdü
die Desinfektionsanlage {sub} {f} dezenfekte tesisi
die Desinfektionsanstalt {sub} {f} dezenfekte yapan yer veya kuruluş
der Desinfektionsapparat {sub} {m} dezenfeksiyon cihazı
das Desinfektionsbad {sub} {n} dezenfeksiyon banyosu
die Desinfektionsflutschleuse {sub} {f} dezenfeksiyon için su kanalı
die Desinfektionskammer {sub} {f} dezenfeksiyon kabini
der Desinfektionskammerarbeiter {sub} {m} dezenfekte eden
die Desinfektionslösung {sub} {f} dezenfekte sıvısı
die Desinfektionsmethode {sub} {f} dezenfekte metodu
das Desinfektionsmittel {sub} {n} dezenfeksiyon maddesi
das Desinfektionsmittel {sub} {n} dezenfeksiyon vasıtası
das Desinfektionsmittel {sub} {n} dezinfektan
das Desinfektionsmittel {sub} {n} dezinfekte ilaci
desinfektionsmittelbeständig {adj} dezenfeksiyon maddesine mukavemetli
Desinfektionsmopp dezenfeksiyon için saplı yer bezi
der Desinfektionsreiniger {sub} {m} dezenfeksiyon yapan temizleyici
der Desinfektionsschrank {sub} {m} dezenfeksiyon dolabı
der Desinfektionsspray {sub} {m} dezenfeksiyon spreyi
das Desinfektionswasser {sub} {n} dezenfeksiyon suyu
der Desinfektor {sub} {m} dezenfekte yapan kimse
desinfektorisch {adj} dezenfektan
desinfiziere [ich~] dezenfekte ediyorum
desinfizieren {v} dezenfekte etmek
desinfizierend {adj} dezenfekte eden
desinfiziert {adj} dezenfekte edilmiş
die Desinfizierung {sub} {f} dezenfeksiyon
die Desinflation {sub} {f} dezenflasyon
Dez. [Kürzel von Dezmber] Aralık
die Dezeleration {sub} {f} özellikle ceninde kalp atışlarının azalması
der Dezem {sub} {m} [veraltet] onda bir vergisi
der Dezem {sub} {m} [veraltet] öşür vergisi
der Dezember {sub} {m} Aralık
der Dezember {sub} {m} Aralık ayı
die Dezennien {sub} {pl} on yıllar
das Dezennium {sub} {n} on yıl
das Dezennium {sub} {n} on yıllık süre
dezent {adj} [anständig] terbiyeli
dezent {adj} [Farbe, Kleid] zarif
das Duodez {sub} {n} küçücük
das Duodez {sub} {n} matbaada yirmi dört sayfalık formalardan oluşmuş kitap
das Duodez {sub} {n} çok küçük
0.002s