10 direkte Treffer gefunden für: Dank


50 indirekte Treffer gefunden für: Dank

Deutsch Türkisch
aufgehen {v} [ging auf, ist aufgegangen] dank etmek
Dank all denen, die ... …olan herkese teşekkür
Dank annehmen teşekkür kabul etmek
dank deiner Hilfe senin sayende
dank deiner Hilfe senin yardımın sayesinde
dank einer verbesserten Konstruktionsbauweise {v} düzeltilmiş tasarım şekli sayesinde
Dank entgegennehmen {v} teşekkür kabul etmek
dank erheblicher Erfolge önemli başarılar sayesinde
Dank sagen {v} teşekkürlerini sunmak
Dank sagen {v} şükranlarını sunmak
dank seiner günstigen Lage uygum mekân sayesinde
Dank seiner günstigen Lage ... uygum mekân sayesinde…
dank seiner Hilfe sehen wir wenigstens viel von der schönen Landschaft onun yardımıyla hiç olmazsa güzel doğa manzarasını görüyoruz
die Dankadresse {sub} {f} teşekkür bildiren yazı
die Dankadresse {sub} {f} teşekkürname
dankbar {adj} [lohnend] verimli
dankbar {adj} [lohnend] yararlı
dankbar {adj} faydalı
dankbar {adj} iyilikbilir
dankbar {adj} minnettar
dankbar {adj} müteşekkir
dankbar {adj} teşekkür borçlu
dankbar {adj} kadirşinas
dankbar {adj} değerbilir
dankbar für das sein {v} bu nedenle minnettar olmak
dankbar sein {v} minnettar olmak
dankbar sein für {v} ... için minnettar olmak
dankbar sein für {v} ... için müteşekkir olmak
dankbar sein für das, was man hat sahip olunan şeylere şükretmek
dankbare- müteşekkir-
dankbare Aufgabe {sub} {f} faydalı görev
dankbare Rolle {sub} {f} hoşa giden rol
dankbarerweise {adv} minnettar şekilde
dankbares Publikum {sub} {n} müteşekkir izleyiciler
die Dankbarkeit {sub} {f} kadirşinaslık
die Dankbarkeit {sub} {f} minnet
die Dankbarkeit {sub} {f} minnettarlık
die Dankbarkeit {sub} {f} şükran
die Dankbarkeit {sub} {f} şükran duygusu
Dankbarkeit ausstrahlen {v} şükran göstermek
Dankbarkeit gegenüber ...karşı minnettarlık
Dankbarkeits- minnettarlık-
der Dankbrief {sub} {m} teşekkür mektubu
danke [aus dem Französischen] (Fransızcada) mersi
danke sağol
danke sefa bulduk
danke teşekkür
danke teşekkür ederim
danke [sich im Namen des anderen bedanken] teşekkür ederiz
danke an alle herkese teşekkür ederim
0.002s