5 direkte Treffer gefunden für: Blume


50 indirekte Treffer gefunden für: Blume

Deutsch Türkisch
abteilungsintern blüme ait
Blume blüht {sub} {f} çiçek açıyor
die Blumen {sub} {pl} [melismatic decoration in Meistersang] çiçekler
Blumen abbrechen {v} çiçek koparmak
Blumen aller Art {sub} {pl} her çeşit çiçek
Blumen anordnen {sub} {f} çiçekleri dizmek
Blumen bestimmen çiçekleri saptamak
Blumen gießen çiçekleri sulamak
Blumen pflücken çiçekleri toplamak
Blumen schicken çiçekler yollamak
Blumen schneiden çiçekleri kesmek
Blumen verbleichen {sub} {pl} çiçekler soluyor
Blumen verschwinden {sub} {f} çiçekler kayboluyor
Blumen wollen gepflegt sein çiçekler bakım ister
Blumen zum Kranz winden çiçekleri örerek çelenk yapmak
der Blumen-BH {sub} {m} çiçekli sütyen
die Blumenampel {sub} {f} askı çiçek
die Blumenampel {sub} {f} çiçek askısı
das Blumenanbaugebiet {sub} {n} çiçek yetişen bölge
das Blumenarrangement {sub} {n} çiçek aranjmanı
die Blumenausstellung {sub} {f} çiçek sergisi
die Blumenausstellung {sub} {f} çiçek yayma
der Blumenbecher {sub} {m} çiçekli kutu
blumenbedeckt {adj} çiçekle kaplı
das Blumenbeet {sub} {n} ocak çiçek
das Blumenbeet {sub} {n} çiçek ekimi için ayrılmış yer
das Blumenbeet {sub} {n} çiçek tarlası
das Blumenbinden {sub} {n} çiçek bağlama
der Blumenbinder {sub} {m} çiçek demetleyici
die Blumenbinderin {sub} {f} [weiblich] çiçek demetleyicisi kadın
die Blumenbinderin {sub} {f} [weiblich] çiçek demetçisi
das Blumenblatt {sub} {n} [Botanik] taç yaprağı
das Blumenblatt {sub} {n} çiçek yaprağı
die Blumenblätter {sub} {pl} çiçek yaprakları
der Blumenbogen {sub} {m} tak
das Blumenbrett {sub} {n} saksı
das Blumenbrett {sub} {n} çiçek saksısı
die Blumenbretter {sub} {pl} saksılar
das Blumenbukett {sub} {n} çiçek buketi
das Blumenbukett {sub} {n} çiçek demeti
der Blumendraht {sub} {m} çiçek teli
der Blumenduft {sub} {m} çiçek kokusu
der Blumendünger {sub} {m} çiçek gübresi
die Blumenerde {sub} {f} çiçek toprağı
die Blumenerde {sub} {f} çiçeklik toprak
die Blumenfabrik {sub} {f} çiçek fabrikası
das Blumenfeld {sub} {n} çiçek tarlası
die Blumenfelder {sub} {pl} çiçek tarlaları
das Blumenfenster {sub} {n} çiçekli pencere
die Blumenfliege {sub} {f} antomida
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu