20 direkte Treffer gefunden für: Blatt


50 indirekte Treffer gefunden für: Blatt

Deutsch Türkisch
Blatt eines Buches {sub} {n} bir kitabın sayfası
das Blatteinsetzen {sub} {n} tarak montajı
Blatt mit dreieckigem Schnitt {sub} {n} üçgen şeklinde kesilmiş kâğıt
Blatt mit gewölbtem Profil {sub} {n} kubbeli profilli yaprak
Blatt Papier {sub} {n} bir yaprak kâğıt
Blatt Papier {sub} {n} yaprak kâğıt
Blatt stechen {v} içten taramak
Blatt wenden {sub} {n} yaprağı çevirmek
die Blattabmessungen {sub} {pl} yaprak ebadları
die Blattader {sub} {f} yaprak damarları
das Blattaluminium {sub} {n} levha alüminyum
der Blattanfang {sub} {m} yaprak başlangıcı
die Blattanordnung {sub} {f} yaprak sıralaması
die Blattansatzstellen {sub} {pl} bir bitkinin iki düğüm arasında olan filizi
der Blattanschlag {sub} {m} yaprak mesnedi
blattartig {adj} elyaflı
blattartig {adj} yapraklı
der Blattausreißtest {sub} {m} yaprak yırtma deneyi
der Blattausstoßer {sub} {m} yaprak çıkarıcı
der Blattbildner {sub} {m} yaprak oluşturucu
die Blattbildung {sub} {f} yaprak oluşumu
die Blattbildungen {sub} {pl} yapraklaşmalar
die Blattbreite {sub} {f} yaprak genişliği
die Blattbräune {sub} {f} yaprak esmerliği
die Blattdichte {sub} {f} yaprak yoğunluğu
Blattdicke im Stapel {sub} {f} destede yaprak kalınlığı
der Blattdrucker {sub} {m} yaprak baskı aleti
die Blattdüngung {sub} {f} yaprak gübreleme
die Blatteeinzug {sub} {f} yaprak çekici
die Blatteinstellung {sub} {f} yaprak ayarlama
der Blatteinstellwinkel {sub} {m} yaprak ayarlama açısı
der Blatteinzugsfehler {sub} {m} yaprak çekne hatası
das Blatteisen {sub} {n} sac levha
die Blatteisenfeder {sub} {f} levha yay
die Blatteisenfeder {sub} {f} sac levha
das Blattelektroskop {sub} {n} yapraklı elektrik ölçeği
das Blattelektroskop {sub} {n} yapraklı elektroksop
blatten {v} yaprak yardımıyla ses çıkararak av hayvanı çağırmak
die Blattentfaltung {sub} {f} yaprak katlama
die Blatter {sub} {f} [Med.] isilik
die Blatter {sub} {f} [Med.] kabarcık
die Blatter {sub} {f} [Med.] sivilce
die Blatter {sub} {f} [Med.] çiçek hastalığı
die Blatter {sub} {f} [Med.] çıban
Blatter bekommen yaprak açmak
Blatter bekommen çiçek dökmek
die Blatterbürste {sub} {f} sıkıştırılmış fırça
der Blatterfall {sub} {m} hazan
der Blatterfall {sub} {m} yaprak dökümü
das Blattergold {sub} {n} altın varakası
0.002s