12 direkte Treffer gefunden für: Benutzung


50 indirekte Treffer gefunden für: Benutzung

Deutsch Türkisch
die Benutzungen {sub} {pl} kullanımlar
die Benutzungen {sub} {pl} kullanışlar
Benutzungsanweisung {v} kullanılış açıklaması
Benutzungsanweisung {v} kullanış tarifesi
die Benutzungsarten {sub} {pl} kullanma şekilleri
das Benutzungsrecht {sub} {n} kullanım hakkı
der Benutzungsrechtsverweis {sub} {m} kullanım hakkı uyarısı
die Benutzungsuntersuchung {sub} {f} kullanım incelemesi
das Benutzungsverhältnis {sub} {n} yararlanma oranı
der Benutzungszwang {sub} {m} kullanma mecburiyeti
der Benutzungszwang {sub} {m} yararlanma mecburiyeti
das Benutzungsentgelt {sub} {n} kullanma karşılığı
das Benutzungsentgelt {sub} {n} kullanma parası
die Benutzungserlaubnis {sub} {f} kullanma izni
die Benutzungsbedingungen {sub} {pl} kullanma şartları
die Benutzungsdauer {sub} {f} faydalanma süresi
die Benutzungsdauer {sub} {f} işletme zamanı
die Benutzungsdauer {sub} {f} kampanya
die Benutzungshinweise {sub} {pl} kullanıcı talimatları
die Benutzungskosten {sub} {pl} kullanım masrafları
die Benutzungsoberfläche {sub} {f} kullanıcı kapsam sınırı
die Benutzungsordnung {sub} {f} yararlanma düzeni
die Benutzungsquote {sub} {f} kullanım oranı
das Benutzungsrecht {sub} {n} intifa hakkı
die Benutzungsgebühr {sub} {f} [Straßen-] geçme ücreti
die Benutzungsgebühr {sub} {f} geçiş ücreti
die Benutzungsgebühr {sub} {f} kullanım ücreti
die Benutzungsgebühr {sub} {f} yararlanma ücreti
die Benutzungsgebühren {sub} {pl} kullanıcı harçları
Benutzungsgrad einer Leitung {sub} {m} bir hattın kullanım derecesi
die Dokumentbenutzung {sub} {f} belge kullanımı
die Schwimmbadbenutzung {sub} {f} yüzme havuzuna girme
unbefugte Benutzung {sub} {f} yetkisiz kullanım
in täglicher Benutzung günlük kullanımda
zeitweilige Benutzung {sub} {f} bazen kullanma
die Maschinenbenutzung {sub} {f} makine kullanımı
zur öffentlichen Benutzung halkın kullanımına açık
zur öffentlichen Benutzung halka açık
zusätzliche Benutzung {sub} {f} ilave kullanım
missbräuchliche Benutzung {sub} {f} kötüye kullanma
missbräuchliche Patentbenutzung {sub} {f} suistimalli patent kullanımı
die Speicherbenutzung {sub} {f} bellek kullanımı
die Mitbenutzung {sub} {f} birlikte kullanma
die Mitbenutzung {sub} {f} ortak kullanım
gemeinsame Benutzung {sub} {f} ortak kullanım
Artikel in täglicher Benutzung {sub} {m} günlük hayatta kullanılan eşya
die Nichtbenutzung {sub} {f} kullanmama
die Datenbenutzung {sub} {f} veri kullanımı
die Küchenbenutzung {sub} {f} [mit ~] mutfağı kullanma hakkıyla
wechselseitige Benutzung {sub} {f} alternatif kullanım
5.515s