1 direkte Treffer gefunden für: Baum

Deutsch Türkisch
der Baum {sub} {m} ağaç

50 indirekte Treffer gefunden für: Baum

Deutsch Türkisch
Baum abharzen {v} ağacın reçinesini almak
Baum abästen {v} ağaç budamak
Baum beschneiden {v} ağacı budamak
Baum entrinden {v} ağaç kabuğunu soymak
Baum fällen {v} ağaç kesmek
Baum pflanzen {v} ağaç dikmek
Baum, gekappter - {sub} {m} budanmış ağaç
die Baumallee {sub} {f} ağaçlı cadde
die Baumaloe {sub} {f} sabır otu
das Baumalter {sub} {n} ağaç yaşı
das Baumanagement {sub} {n} inşaat menajerliği
der Baumangel {sub} {m} inşaat kusuru
der Baumangel {sub} {m} yapı kusuru
der Baumann {sub} {m} inşaat yapan kişi
der Baumarkt {sub} {m} inşaat malzemeleri marketi
baumarm {adj} az ağaçlı
die Baumart {sub} {f} ağaç türü
die Baumartenwahl {sub} {f} [Holzbau] ağaç türü seçimi
baumartig {adj} ağaça benzer
die Baumaschine {sub} {f} inşaat makinesi
die Baumaschine {sub} {f} yapı makinesi
die Baumaschinen {sub} {pl} inşaat makineleri
die Baumaschinen {sub} {pl} yapı makineleri
die Baumasse {sub} {f} inşaat hacmi
das Baumaterial {sub} {n} yapı malzemesi
der Baumaterialhersteller {sub} {m} yapı malzemeleri üreten
die Baumaterialien {sub} {pl} yapı malzemeleri
das Baumausreißen {sub} {n} ağaç sökmek
der Baumausschneider {sub} {m} budayıcı
der Baumaxt {sub} {m} ağaç kesme baltası
das Baum {sub} {n} inşaat ölçüsü
die Baumaße {sub} {f} inşaat ölçüleri
die Baumaßnahme {sub} {f} inşaat projesi
die Baumaßnahmen {sub} {pl} inşaat projeleri
der Baumbestand {sub} {m} ağaç stoğu
baumbewohnend {adj} ağaçta yaşayan
der Baumbewohner {sub} {m} ağaçta yaşayan hayvan
das Baumblatt {sub} {n} ağaç yaprağı
die Baumblüte {sub} {f} [Blühen] ağaç çiçeği
die Baumblüte {sub} {f} [Zeit] ağaçlarda çiçek açma zamanı
die Baumblüten {sub} {pl} ağaç çiçekleri
der Baumchirurg {sub} {m} ağaç bakımcısı
die Baumchirurgie {sub} {f} ağaç bakımı
die Baumechanik {sub} {f} inşaat mekaniği
der Baumeister {sub} {m} mimar
die Baumeister {sub} {pl} mimarlar
die Baumeisterin {sub} {f} [weiblich] mimar bayan
baumeln {v} {ugs.} asılı olarak sağa sola sallanmak
baumeln {v} {ugs.} sağa sola sallandırmak
baumeln {v} ipte sallanmak
0.003s