6 direkte Treffer gefunden für: Bahnhof


50 indirekte Treffer gefunden für: Bahnhof

Deutsch Türkisch
Bahnhof mit Personal {sub} {m} personelli istasyon
Bahnhof ohne Gepäckverkehr {sub} {m} yük taşımacılığı olmayan istasyon
der Bahnhofplatz {sub} {m} tren istasyonu alanı
die Bahnhofsbuchhandlung {sub} {f} tren istasyonu kitapçısı
das Bahnhofsbuffet {sub} {n} istasyon büfesi
die Bahnhofseinfriedigung {sub} {f} istasyon parmaklığı
der Bahnhofseingang {sub} {m} istasyon girişi
die Bahnhofsgaststätte {sub} {f} istasyon lokantası
die Bahnhofsgaststätte {sub} {f} istasyon restoranı
das Bahnhofsgebäude {sub} {n} istasyon binası
das Bahnhofsgelände {sub} {n} istasyon sahası
das Bahnhofsgleis {sub} {n} gar hattı
die Bahnhofsgleise {sub} {pl} gar hatları
die Bahnhofshalle {sub} {f} istasyon salonu
die Bahnhofshalle {sub} {f} tren istasyonu salonu
die Bahnhofshallen {sub} {pl} istasyon salonları
die Bahnhofsmission {sub} {f} istasyon misyonu
die Bahnhofsmission {sub} {f} istasyonda yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eden kuruluş
der Bahnhofsplatz {sub} {m} istasyon yeri
die Bahnhofspolizei {sub} {f} istasyon polisi
das Bahnhofspostamt {sub} {n} istasyon postahanesi
die Bahnhofsuhr {sub} {f} istasyon saati
das Bahnhofsviertel {sub} {n} istasyon bölgesi
die Bahnhofsvorhalle {sub} {f} istasyon holü
der Bahnhofsvorplatz {sub} {m} istasyon ön alanı
der Bahnhofsvorsteher {sub} {m} istasyon şefi
die Bahnhofsvorsteherin {sub} {f} [weiblich] istasyon şefi
die Bahnhofswache {sub} {f} gar karakolu
die Bahnhofswache {sub} {f} istasyon bekçisi
die Bahnhofswache {sub} {f} istasyon karakolu
die Bahnhofswerbung {sub} {f} istasyon reklamı
die Bahnhofswirtschaft {sub} {f} istasyon restoranı
die Bahnhofumgehungsleitung {sub} {f} köprü kurma hattı
der Bahnhofvorstand {sub} {m} [schweiz.] gar şefi
die Bahnhöfe {sub} {pl} garlar
die Bahnhöfe {sub} {pl} istasyonlar
ab Bahnhof istasyondan itibaren
der Abbahnhof {sub} {m} istasyondan itibaren
der Abfahrtsbahnhof {sub} {m} hareket istasyonu
der Abgangsbahnhof {sub} {m} hareket istasyonu
der Abgangsbahnhof {sub} {m} kalkış istasyonu
der Abstellbahnhof {sub} {m} bekletme istasyonu
Alle Straßen führen zum Bahnhof tüm yollar tren istasyonuna çıkıyor
am Bahnhof istasyonda
der Anfahrtsbahnhof {sub} {m} hareket istasyonu
der Ankunftsbahnhof {sub} {m} geliş istasyonu
der Annahmebahnhof {sub} {m} teslim alma istasyonu
auf dem Bahnhof istasyonda
der Aufgabebahnhof {sub} {m} devretme istasyonu
der Ausgangsbahnhof {sub} {m} [Schienenverkehr] terminal
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu