1 direkte Treffer gefunden für: Ba

Deutsch Türkisch
Ba [Kürzel von Barium] baryum simgesi

50 indirekte Treffer gefunden für: Ba

Deutsch Türkisch
der Bartschneider {sub} {m} sakal traş makinesi
ab und zu {adv} bazen
abakteriell {adj} bakterisiz
abakterielle Cholezystitis {sub} {f} [Med.] bakteriye bağlı olmayan safrakesesi iltihabı
abakterielle Endokarditis {sub} {f} [Med.] bakteriye bağlı olmayanan dokardit
abakterielle Glomerulonephritis {sub} {f} [chronische Niereninfsuffizienz] bakteri ile ilişiksiz kronik böbrek iltihabı
abakterielle Pyelitis {sub} {f} [Nierenbeckenentzündung] bakteri ile ilişiksiz böbrek havuzu hastalığı
abakterielle renale Pyurie {sub} {f} bakterisiz idrarda iltihap oluşu
der Abakus {sub} {m} başlık
Abbau der Verbindung {sub} {m} bağlantıları kaldırma
Abbau der Verbindung {sub} {m} bağlantıyı kaldırma
das abbauen {sub} {n} [Druckerhöhung, Vorspannung] basınç yükselimini düşürme
abbauen, Druck~ {sub} {m} basınç düşürme
das Abbiegelicht {sub} {n} başka yöne sapan ışık
das Abbindeband {sub} {n} bağlama bandı
die Abbindelitze {sub} {f} bağlama kordonu
abbinden {v} [Med.] bağlamak
der abbindungsdraht {sub} {m} bağlama teli
die Abbindungsschnur {sub} {f} bağlama sicimi
abblitzen {ugs.} baştan savmak
abböschen {v} [böschte ab, hat abgeböscht] bayırlaşırmak
die Abböschung {sub} {f} bayır
die Abdachung {sub} {f} bayır
die Abdominalgie {sub} {f} Bauchschmerzen
der Abdominaltyphus {sub} {m} bağırsak bakterilerinin yol açtığı bir hastalık
abdriften {v} [driftete ab, ist abgedriftet] başka yöne aktarmak
der Abdruck {sub} {m} [Druck] ba
der Abdruck {sub} {m} baskı
der Abdruck {sub} {m} basma
der Abdruck {sub} {m} ba
Abdruck in Wachs {sub} {m} balmumunda baskı
abdruckbar {adj} basılabilen
abdruckbar {adj} basılabilir
abdruckbares Zeichen {sub} {n} baskısı mümkün yazı tipi
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen damga
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen karakter
die Abdruckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
der Abdruckbereich {sub} {m} basma alanı
die Abdruckdesinfektion {sub} {f} baskı dezenfeksiyonu
die Abdrucke {sub} {pl} baskılar
abdrucken {v} [druckte ab, hat abgedruckt] basmak
abdrucken {v} [yeniden: druckte ab, hat abgedruckt] basmak
das Abdruckgebiet {sub} {n} baskı sahası
der Abdruckgips {sub} {m} baskı alçısı
die Abdruckkappe {sub} {f} baskı başlığı
der Abdrucklöffel {sub} {m} baskı kaşığı
die Abdruckrechte {sub} {pl} baskı hakları
das Abdrucksrecht {sub} {n} baskı hakkı
die Abdruckstelle {sub} {f} baskı yeri
der Abdruckstempel {sub} {m} baskı mühürü
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu