1 direkte Treffer gefunden für: Autos

Deutsch Türkisch
die Autos {sub} {pl} otomobiller

62 indirekte Treffer gefunden für: Autos

Deutsch Türkisch
das Autostereotyp {sub} {n} bir gruba ait olan kişilerin her birinin o gruba ait özelliklere sahip olduğu inancı
das Autostereotyp {sub} {n} otostereotip
Autos aller Art {sub} {pl} her çeşit otomobiller
Autos aller Hersteller {sub} {pl} tüm otomobil çeşitleri
Autos dürfen nicht geparkt werden taşıtlar par edemez
Autos sind auf der Insel verboten adada taşı yasaktır
Autos verstopfen die Straßen taşıtlar yolları tıkıyor
Autos zu mieten {sub} {pl} kiralık otomobiller
der Autosadismus {sub} {m} kişinin kendine karşı sadist olması
der Autosadismus {sub} {m} otosadizm
der Autosalon {sub} {m} otomobil salonu
der Autoschalter {sub} {m} [von Banken] dış gişe
der Autoscheibenputzer {sub} {m} otomobil camı temizleyici
der Autoscheinwerfer {sub} {m} otomobil projektörü
der Autoschieber {sub} {m} otomobil kaçakçısı
die Autoschieberei {sub} {f} otomobil kaçakçılığı
die Autoschlange {sub} {f} otomobil kuyruğu
das Autoschloss {sub} {n} otomobil kilidi
der Autoschlosser {sub} {m} oto tamircisi
der Autoschlosser {sub} {m} oto teknisyeni
der Autoschlosser {sub} {m} otomobil makinisti
die Autoschlosserei {sub} {f} otomobil tamirhanesi
der Autoschlüssel {sub} {m} oto anahtarı
die Autoschlüssel {sub} {pl} oto anahtarları
die Autoschmierung {sub} {f} otomobil yağlama
das Autoschmieröl {sub} {n} otomobil yağı
die Autoschmuggler {sub} {pl} araba kaçakçıları
der Autoschredder {sub} {m} otomobil ezicisi
der Autoschrott {sub} {m} araba çöpü
der Autoschrottplatz {sub} {m} araba çöplüğü
die Autoschutzhüllen {sub} {pl} otomobil koruyucu örtüler
der Autositz {sub} {m} otomobil oturağı
der Autositzüberzug {sub} {m} otomobil oturağı yüzü
die Autoskopie {sub} {f} kendini kendi dışında bir kişi gibi algılama yanılgısı
die Autoskopie {sub} {f} otoskopi
das Autosom {sub} {n} cinsellik kromozomu
autosomal {adj} cinsellik kromozomu ile ilgili
autosomal-dominant {adj} cinsellik kromozomu ağırlıklı
autosomal-rezessiv {adj} cinsellik kromozomu ağırlıklı olmayan
die Autosomen {sub} {pl} cinsellik kromozomları
die Autospachtel {sub} {f} araba macun malası
die Autosperre {sub} {f} otomobil kilidi
der Autosport {sub} {m} otomobil sporu
die Autospur {sub} {f} otomobil izi
der Autostart {sub} {m} otomatik start
die Autostation {sub} {f} otomobil istasyonu
der Autostaubsauger {sub} {m} otomobil süpürgesi
die Autostimulation {sub} {f} kendi kendini uyarma
der Autostopp {sub} {m} otostop
das Autostoppen {sub} {n} araba durdurma
autostoppen {v} araba durdurmak
Abgasgrenzwerte für Autos {sub} {pl} taşıtlar için atık gaz sınırları
Anschaffung eines Autos {sub} {f} bir otomobil edinme
Anschaffungskosten eines Autos {sub} {f} araba alma masrafları
die Gebrauchtautos {sub} {pl} kullanılmış arabalar
Halter des Autos {sub} {m} arabanın sahibi
ich repariere Autos otomobil tamiri yapıyorum
kleine Autos {sub} {pl} küçük otomobiller
die Lastautos {sub} {pl} kamyonlar
parkende Autos {sub} {pl} park eden otomobiller
die Personenautos {sub} {pl} şahsi taşıtlar
Zusammenstoß zweier Autos {sub} {m} iki aracın kaza yapması
0.002s