4 direkte Treffer gefunden für: Auswertung


50 indirekte Treffer gefunden für: Auswertung

Deutsch Türkisch
Auswertung der Konstruktionsfähigkeit {sub} {f} tasarlanabilme yeteneği
Auswertung einer Anweisung {sub} {f} bir talimatı değerlendirme
Auswertung einer Nachricht {sub} {f} bir haberi değerlendirme
Auswertung eines Signals {sub} {f} bir sinyalı değerlendirme
Auswertung von Daten {sub} {f} verileri değerlendirme
Auswertung von Versuchsergebnissen {sub} {f} deney sonuçlarını değerlendirme
die Auswertungen {sub} {pl} değerlendirmeler
der Auswertungsausschuss {sub} {m} değerlendirme kurulu
der Auswertungsbericht {sub} {m} değerlendirme raporu
das Auswertungsblatt {sub} {n} değerlendirme kağıdı
der Auswertungsbogen {sub} {m} değerlendirme kâğıdı
die Auswertungsebene {sub} {f} değerlendirme düzeyi
das Auswertungsformular {sub} {n} değerlendirme formu
das Auswertungsgerät {sub} {n} değerlendirme aleti
das Auswertungsgespräch {sub} {n} değerlendirme konuşması
das Auswertungskapitel {sub} {n} değerlendirme bölümü
die Auswertungsklasse {sub} {f} değerlendirme sınıfı
die Auswertungskopie {sub} {f} değerlendirme kopyası
das Auswertungskriterium {sub} {n} değerleme ölçütü
die Auswertungsmöglichkeit {sub} {f} değerlendirme olanağı
das Auswertungsprogramm {sub} {n} değerlendirme programı
die Auswertungsrangfolge {sub} {f} değerlendirme sırası
das Auswertungsraster {sub} {n} değerlendirme klişesi
die Auswertungstechnik {sub} {f} değerlendirme tekniği
die Auswertungsvereinbarung {sub} {f} değerlendirme anlaşması
das Auswertungsverfahren {sub} {n} değerlendirme metodu
die Auswertungswerkzeuge {sub} {pl} değerlendirme aletleri
der Auswertungszeitraum {sub} {m} değerlendirme zamanı
der Auswertungszweck {sub} {m} değerlendirme nedeni
die Affinauswertung {sub} {f} affinasyon değerlendirmesi
die Alarmauswertung {sub} {f} alarm değerlendirme
allgemeine Auswertung {sub} {f} genel değerlendirme
die Angebotsauswertung {sub} {f} teklif değerlendirme
die Belegauswertung {sub} {f} belge değerlendirmesi
die Belegauswertung {sub} {f} kanıt değerlendirmesi
die Betriebsdatenauswertung {sub} {f} işletme verileri değerlendirmesi
betriebswirtschaftliche Auswertung {sub} {f} işletmecilikçe değerlendirme
betriebswirtschaftliche Auswertung {sub} {f} işletmecilik açısından değerlendirme
die Bildauswertung {sub} {f} resim değerlendirmesi
die Chancenauswertung {sub} {f} şans değerlendirmesi
die Computerauswertung {sub} {f} bilgisayar değerlendirmesi
die Datenauswertung {sub} {f} veri değerlendirme
die Dokumentauswertung {sub} {f} belge değerlendirme
die Dokumentenauswertung {sub} {f} vesikaların değerlendirmesi
die Falschauswertung {sub} {f} yanlış değerlendirme
die Fehlerauswertung {sub} {f} hata değerlendirmesi
die Formelauswertung {sub} {f} formül değerlendirmesi
grafische Auswertung {sub} {f} grafik çözeltisi
die Historienauswertung {sub} {f} tarih değerlendirmesi
hypothesengeleitete Auswertung {sub} {f} varsayımlardan yola çıkarak değerlendirme
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu