8 direkte Treffer gefunden für: Asyl


50 indirekte Treffer gefunden für: Asyl

Deutsch Türkisch
die Asylrechtanerkennung {sub} {f} {vulg.} iltica hakkı tanınması
Asyl beantragen {v} iltica etmek
Asyl für Obdachlose {sub} {n} evsiz barksızlar için barınak
Asyl gewähren {v} iltica tanımak
Asyl suchen iltica talep etmek
Asyl- und Fremdengesetz {sub} {n} [österr.] iltica ve yabancılar kanunu
die Asylangelegenheiten {sub} {pl} iltica işleri
der Asylant {sub} {m} [Asylbewerber] ilticacı
der Asylant {sub} {m} [Asylbewerber] sığınmacı
der Asylant {sub} {m} mülteci
die Asylanten {sub} {pl} sığınmacılar
das Asylantenwohnheim {sub} {n} ilticacılar yurdu
das Asylantenwohnheim {sub} {n} sığınmacı yurdu
die Asylantin {sub} {f} [Asylbewerberin] iticacı kadın
die Asylantin {sub} {f} [Asylbewerberin] mülteci kadın
die Asylantin {sub} {f} [weiblich] sığınan
die Asylantin {sub} {f} [weiblich] sığınmacı
die Asylantin {sub} {pl} [weiblich] sığınmacılar
der Asylantrag {sub} {m} iltica dilekçesi
der Asylantrag {sub} {m} sığınma başvurusu
der Asylantrag {sub} {m} sığınma talebi
das Asylantragsformular {sub} {n} iltica dilekçesi
die Asylantragsrücknahme {sub} {f} iltica dilekçesini geri alma
die Asylbehörde {sub} {f} iltica müracaat makamı
asylberechtigt {adj} iltica hakkına sahip
asylberechtigt {adj} sığınma hakkına sahip
der Asylberechtigter {sub} {m} iltica hakkına sahip kişi
der Asylbescheid {sub} {m} iltica bildirisi
der Asylbewerber {sub} {m} iltica dilekçesi sahibi
der Asylbewerber {sub} {m} ilticacı
der Asylbewerber {sub} {m} mülteci
der Asylbewerber {sub} {m} sığınan
der Asylbewerber {sub} {m} sığınma hakkı isteyen
der Asylbewerber {sub} {m} sığınmacı
der Asylbewerber {sub} {m} sığınmaya başvuran
die Asylbewerberin {sub} {f} [weiblich] ilticacı
die Asylbewerberin {sub} {f} [weiblich] mülteci
die Asylbewerberin {sub} {f} [weiblich] sığınmaya başvuran
die Asylbewerberinnen {sub} {pl} [weiblich] sığınmaya başvuranlar
das Asylbewerberleistungsgesetz {sub} {n} mülteci yardım kanunu
das Asylbewerberzentrum {sub} {n} mülteciler merkezi
die Asyle {sub} {pl} ilticacılar
das Asylenrecht {sub} {n} iltica hakkı
das Asylenrecht {sub} {n} sığınma hakkı
das Asylgesuch {sub} {n} iltica dilekcesi
der Asylgrund {sub} {m} iltica nedeni
die Asylgründe {sub} {pl} iltica nedenleri
das Asylland {sub} {n} iltica edilen ülke
der Asylmissbrauch {sub} {m} iltica kanununu kötüye kullanma
die Asylpolitik {sub} {f} iltica politikası
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu