11 direkte Treffer gefunden für: Armut


50 indirekte Treffer gefunden für: Armut

Deutsch Türkisch
Armut erzeugen {v} yoksulluk yaratmak
Armut ist in London sehr verbreitet Londra‚da yoksulluk çok yaygın
Armut lindern {v} fakirliği azaltmak
Armut machte sich breit yoksulluk çoğaldı
Armut über Generationen {sub} {f} kuşaklar boyu süregelen yoksulluk
die Armutbekämpfungsstrategie {sub} {f} yoksullukla mücadele stratejisi
die Armutsbekämpfung {sub} {f} yoksullukla mücadele
der Armutsbericht {sub} {m} yoksulluk raporu
die Armutsberichterstattung {sub} {f} yoksulluk raporunun sunumu
die Armutsbewegung {sub} {f} yoksullar hareketlenmesi
der Armutsfall {sub} {m} yoksulluk
die Armutsfalle {sub} {f} yoksulluk tuzağı
die Armutsfalle {sub} {f} yoksulluk çukuru
der Armutsflüchtling {sub} {m} fakirlik göçmeni
der Armutsflüchtling {sub} {m} yoksulluk göçmeni
die Armutsflüchtlinge {sub} {pl} fakirlikten kaçan göçmenler
die Armutsforchung {sub} {f} yoksulluk araştırması
der Armutsforscher {sub} {m} yoksulluk araştırıcısı
die Armutsforschung {sub} {f} yoksulluk araştırması
das Armutsgebiet {sub} {n} yoksulluk bölgesi
die Armutsgrenze {sub} {f} yoksulluk sınırı
die Armutsminderung {sub} {f} fakirliği azaltma
die Armutsminderung {sub} {f} yoksulluğu azaltma
das Armutsminderungsstrategiepapier {sub} {n} yoksulluğu azaltma stratejisi kâğıdı
die Armutsorientierung {sub} {f} fakirlik durumunu belirleme
die Armutsquote {sub} {f} yoksulluk oranı
die Armutsreduzierung {sub} {f} yoksulluğu azaltma
das Armutsrisiko {sub} {n} yoksulluk riski
die Armutsschwelle {sub} {f} yoksulluk eşiği
die Armutssgrenze {sub} {f} yoksulluk sınırı
die Armutsspirale {sub} {f} yoksulluk helezonisi
das Armutszeugnis {sub} {n} fakirlik belgesi
das Armutszeugnis {sub} {n} fakirlik kağıdı
die Armutszone {sub} {f} yoksul bölge
der Birnbaum {sub} {m} armut ağacı
das Birnbaumholz {sub} {n} armut ağacı kerestesi
die Birne {sub} {f} armut ağacı
die Birnen {sub} {pl} armutlar
der Birnenbaum {sub} {m} armut ağacı
die Birnenblüte {sub} {f} armut çiçeği
birnenförmig {adj} armut biçimi
birnenförmig {adj} armut biçiminde
birnenförmige glühlampe {sub} {f} armut biçimi akkor lambası
birnenförmige Getriebe mit Achsverbindung {sub} {pl} armut tipi mile bağlamalı redüktörler
birnenförmiger Einkristallkörper armut tipi kristal nesne
birnenförmiger konverter {sub} {m} armut biçimi konvertisör
der Birnenkompott {sub} {m} armut kompostosu
der Birnenkürbis {sub} {m} armutkabağı
der Birnenlikör {sub} {m} armut likörü
die Birnenmarmelade {sub} {f} armut marmeladı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu