1 direkte Treffer gefunden für: Armen

Deutsch Türkisch
die Armen {sub} {pl} fakirler

50 indirekte Treffer gefunden für: Armen

Deutsch Türkisch
Armen unterstützen {sub} {f} fakirleri desteklemek
die Armenabgabe {sub} {f} zekât
die Armenanstalt {sub} {f} fakirler kurumu
der Armenanwalt {sub} {m} yoksular savunmanı
das Armenasyl {sub} {n} darülaceze
das Armenasyl {sub} {n} düşkünler yurdu
das Armenasyl {sub} {n} güçsüzler yurdu
das Armenasyl {sub} {n} yoksullar sığınağı
das Armenbegräbnis {sub} {n} fakir cenazesi
die Armenfrage {sub} {f} fakirlik sorusu
der Armenfriedhof {sub} {m} fakir mezarlığı
die Armenfürsorge {sub} {f} fakir fukara yardımı
die Armenfürsorge {sub} {f} sosyal yardım
die Armenfürsorge {sub} {f} yoksullar için yardım
das Armengesetz {sub} {n} yoksullar yasası
die Armengesetze {sub} {pl} fakirler kanunu
das Armengrab {sub} {n} fakir mezarı
der Armenhaus {sub} {m} fakir evi
das Armenhaus {sub} {n} acizevi
das Armenhaus {sub} {n} Darülaceze
das Armenhaus {sub} {n} darülaceze
das Armenhaus {sub} {n} düşkünler yurdu
das Armenhaus {sub} {n} fakirhane
das Armenhaus {sub} {n} fakirler yurdu
das Armenhaus {sub} {n} güçsüzler evi
das Armenhaus {sub} {n} güçsüzler yurdu
das Armenhaus {sub} {n} yardımevi
das Armenhaus {sub} {n} yoksullar evi
die Armenhilfe {sub} {f} fakir yardımı
das Armenien {sub} {n} Ermenistan
die Armenier {sub} {f} Ermeni
der Armenier {sub} {m} Ermeni
der Armenier {sub} {m} Ermenistanlı
die Armenier {sub} {pl} Ermeniler
die Armenierin {sub} {f} [weiblich] bayan Ermeni
die Armenierinnen {sub} {pl} [weiblich] bayan Ermeniler
armenisch {adj} Ermeni
armenisch {adj} Ermeni`ye ait
armenisch {adj} Ermeni`ye özgü
das Armenisch {sub} {n} Ermenice
armenische Sprache {sub} {f} Ermenice
die Armenkasse {sub} {f} yoksullar sandığı
die Armenkost {sub} {f} fakir yemeği
die Armenküche {sub} {f} aşevi
die Armenküche {sub} {f} imaret
die Armenküche {sub} {f} imarethane
die Armenküche {sub} {f} yoksullara yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu
die Armenpflege {sub} {f} sosyal yardım
das Armenrecht {sub} {n} adli yardım
das Armenrecht {sub} {n} yoksullar hukuku
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu