2 direkte Treffer gefunden für: Arbeitsplätze


33 indirekte Treffer gefunden für: Arbeitsplätze

Deutsch Türkisch
die Arbeitsplatzentwicklung {sub} {f} yeri gelişmesi
die Arbeitsplatzerfordernisse {sub} {pl} yeri gereksinimleri
die Arbeitsplatzerhaltung {sub} {f} güvencesi
die Arbeitsplatzerhaltung {sub} {f} çalışma yerlerinin korunması
die Arbeitsplatzerweiterung {sub} {f} çalışma yerlerini artırma
Arbeitsplätze abbauen {v} işyerlerini azaltmak
Arbeitsplätze abbauen {v} çalışma yerlerini tasfiye etmek
Arbeitsplätze aufwerten {v} çalışma yerlerini yeniden değerlemek
Arbeitsplätze besetzen {v} çalışma yerlerini doldurmak
Arbeitsplätze einsparen {v} çalışma yerlerinden tasarruf etmek
Arbeitsplätze erhalten işyerlerini korumak
Arbeitsplätze freisetzen {v} çalışma yerlerini boşaltmak kapamak
Arbeitsplätze freisetzen {v} çalışma yerlerini kapamak
Arbeitsplätze im Fertigungsbereich {sub} {pl} imalat bölümünde yerleri
Arbeitsplätze in Afrika {sub} {pl} Afrika‚da yerleri
Arbeitsplätze mit unterdurchschnittlicher Arbeitsstundenzahl {sub} {pl} ortalamanın üstünde saati olan yerleri
Arbeitsplätze schaffen yerleri kazanmak
Arbeitsplätze schaffende Investitionstätigkeit {sub} {f} işyerleri kazanan yatırım
Arbeitsplätze sichern {v} işyerlerini kalıcı hale getirmek
Arbeitsplätze streichen {v} çalışma yerlerini kapamak
Arbeitsplätze vernichten {v} çalışma yerlerini yok etmek
Arbeitsplätze vernichten {v} çalışma yerlerini yoketmek
Arbeitsplätze wechseln {v} çalışma yerlerini değişmek
Arbeitsplätze wegrationalisieren {v} yerlerini yok etmek
altengerechte Schonarbeitsplätze {sub} {pl} yaşlılara göre düzenlenmiş kollayıcı i yerleri
beschützende Arbeitsplätze {sub} {f} koruyucu yeri
beschützte Arbeitsplätze {sub} {f} koruyucu işyerleri
Erhaltung der Arbeitsplätze {sub} {f} işyerlerini koruma
menschenwürdige Arbeitsplätze {sub} {pl} insan onuruna yakışır yerleri
Polarisierung der Arbeitsplätze {sub} {f} yerlerininin kutuplaşması
Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze {sub} {f} güvenlik aydınlatması
verfügbare Arbeitsplätze {sub} {pl} hazır yerleri
Wachstum ohne zusätzliche Arbeitsplätze {sub} {f} işyerleri artmadan büyüme
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu