3 direkte Treffer gefunden für: Arbeitskräfte


50 indirekte Treffer gefunden für: Arbeitskräfte

Deutsch Türkisch
Arbeitskräfte aus dem Ausland holen {sub} {pl} işçileri dış ülkeden getirmek
Arbeitskräfte bereitstellen {v} işçi temin etmek
Arbeitskräfte beschaffen {v} işçi bulmak
Arbeitskräfte einsetzen {v} işgücünü kullanmak
Arbeitskräfte einsparen {v} işgücünden tasarruf etmek
Arbeitskräfte einsparen {v} işçiden tasarruf etmek
Arbeitskräfte einstellen {v} istihdam etmek
Arbeitskräfte einstellen {v} işçi almak
Arbeitskräfte freisetzen {v} işçiye yol vermek
Arbeitskräfte im besten Alter {sub} {pl} en uygun yaşta işçiler
Arbeitskräfte mit längerer Zugehörigkeit {sub} {pl} uzun zamandan beri çalışan işçiler
Arbeitskräfte ohne Arbeitsgenehmigung {sub} {pl} müsaadesi olmayan işçiler
Arbeitskräfte umgruppieren {v} işgücünü yeniden gruplara ayırmak
Arbeitskräfte umsetzen {v} işçileri başka işlere koymak yerleştirmek
Arbeitskräfte umsetzen {v} işçileri başka işlere yerleştirmek
Arbeitskräfte vermitteln {v} işçilere yeri bulmak
der Arbeitskräfteabbau {sub} {m} işten işçi çıkarmak
der Arbeitskräfteabgang {sub} {m} işçilerin işten ayrılışı
der Arbeitskräfteabgang {sub} {m} işçilerin çıkışı
das Arbeitskräfteangebot {sub} {n} işçi arzı
die Arbeitskräfteangebotskurve {sub} {f} işçi arz eğrisi
die Arbeitskräfteausbildung {sub} {f} işçilerin eğitimi
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} eleman ihtiyacı
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} işgücü gereksinimi
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} işçi ihtiyacı
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işgücü azlığı
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işgücü eksikliği
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işgücü noksanlığı
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işçi azlığı
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işçi noksanlığı
der Arbeitskräfteeinsatz {sub} {m} işgücü istihdamı
der Arbeitskräfteeinsatz {sub} {m} işçi istihdamı
der Arbeitskräfteengpass {sub} {m} işçi azlığı
der Arbeitskräfteengpass {sub} {m} işçi kıtlığı
die Arbeitskräftefluktuation {sub} {f} işçi alıp çıkarma
die Arbeitskräfteinsparung {sub} {f} işgücü tasarrufu
die Arbeitskräfteknappheit {sub} {f} işçi kıtlığı
der Arbeitskräftekoeffizient {sub} {m} işgücü katsayısı
der Arbeitskräftemangel {sub} {m} işgücü eksikliği
der Arbeitskräftemangel {sub} {m} işgücü kıtlığı
der Arbeitskräftemangel {sub} {m} işgücü noksanlığı
die Arbeitskräftemigration {sub} {f} işgücü göçü
die Arbeitskräftenachfrage {sub} {f} işgücü isteği
die Arbeitskräftenachfrage {sub} {f} işgücü talebi
der Arbeitskräfteplan {sub} {m} istihdam planı
der Arbeitskräfteplan {sub} {m} işgücü planı
die Arbeitskräfteplanung {sub} {f} istihdam planlaması
die Arbeitskräfteplanung {sub} {f} işgücü planlaması
das Arbeitskräftepotential {sub} {n} işgücü potensiyeli
die Arbeitskräftereserve {sub} {f} işgücü rezervi
0.002s