15 direkte Treffer gefunden für: Antrag


50 indirekte Treffer gefunden für: Antrag

Deutsch Türkisch
Antrag ablehnen {v} dilekçeyi reddetmek
Antrag ablehnen {v} talebi reddetmek
Antrag auf Baugenehmigung inşaat ruhsatı dilekçesi
Antrag auf Börseneinführung borsa kaydı için dilekçe
Antrag auf Börseneinführung borsa kaydı için müracaat
Antrag auf Börsenzulassung borsa koduna kabul için başvuru
Antrag auf Börsenzulassung borsa koduna kabul için müracaat
Antrag auf eine Erlaubnis {sub} {m} izin dilekçesi
Antrag auf Einstellung des Verfahrens {sub} {m} davanın sukutu için dilekçe
Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit {sub} {m} geçersizliğin açıklanması dilekçesi
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung {sub} {m} ihtiyati tedbir alınması için dilekçe
Antrag auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung {sub} {m} ithal permisi dilekçesi
Antrag auf Erteilung einer Konzession ruhsatname dilekçesi
Antrag auf Genehmigung {sub} {m} ruhsat dilekçesi
Antrag auf Geschäftseröffnung {sub} {m} yeri ruhsatı dilekçesi
Antrag auf Haushaltsmittel {sub} {n} bütçe dilekçesi
Antrag auf Klageabweisung {sub} {m} [des Beklagten] itiraz dilekçesi
Antrag auf Konkurseröffnung {sub} {m} iflasın açılması için dilekçe
Antrag auf Kontoeröffnung {sub} {m} hesap açmak için dilekçe
Antrag auf Kündigung {sub} {m} çıkış dülekçesi
Antrag auf Liquidation {sub} {m} tasfiye dilekçesi
Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich {sub} {m} yıllık gelir vergisi denkleştirmesi için dilekçe
Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich {sub} {m} yıllık gelir vergisi denkleştirmesi için müracaat
Antrag auf Mittel {sub} {m} bütçe dilekçesi
Antrag auf mündliche Verhandlung [Rechtswissenschaft] duruşma talebi
Antrag auf Schadenersatz {sub} {m} zararı karşılama dilekçesi
Antrag auf Scheidung {sub} {m} boşanma dilekçesi
Antrag auf Steuererstattung {sub} {m} vergi iadesi için dilekçe
Antrag auf Untersuchung {sub} {m} inceleme dilekcesi
Antrag auf Vertagung {sub} {m} tehir dilekçesi
Antrag auf Zollabfertigung {sub} {m} gümrük işlemi dilekçesi
Antrag auf Zollabfertigung {sub} {m} gümrük muamelesi dilekçesi
Antrag auf Zulassung {sub} {m} kabul dilekçesi
Antrag auf Zwangsliquidation {sub} {m} cebren tasfiye için dilekçe
Antrag bearbeiten başvuruyu işleme koymak
Antrag bearbeiten {v} dilekçeyi isleme sokmak
Antrag bearbeiten und abschließen başvuru işlemini bitirmek
Antrag bei einer Sitzung {sub} {m} bir oturumda dilekçe
Antrag beurteilen {v} başvuruyu değerlendirmek
Antrag bewerten {v} başvuruyu değerlendirmek
Antrag bewilligen {v} dilekçeyi kabul etmek
Antrag einbringen {v} dilekçe sunmak
Antrag einbringen {v} dilekçe vermek
Antrag einreichen {v} dilekçe vermek
Antrag stellen {v} başvuruda bulunmak
Antrag stellen {v} dilekçe vermek
Antrag stellen {v} müracaat etmek
Antrag stellen {v} talepte bulunmak
Antrag unterstützen {v} dilekçeyi aynen kabul etmek
Antrag unterstützen {v} dilekçeyi desteklemek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu