11 direkte Treffer gefunden für: Anmeldung


41 indirekte Treffer gefunden für: Anmeldung

Deutsch Türkisch
Anmeldung der Warenausfuhr {sub} {f} ihraç edilecek malların beyanı
Anmeldung des Konkurses {sub} {f} iflasın beyanı
Anmeldung einer Konkursforderung {sub} {f} iflas tespiti beyanı
Anmeldung eines Patents {sub} {f} patentin kayıt ve tescili
Anmeldung eines Warenzeichens markanın tescili için müracaat
Anmeldung zum Handelsregister {sub} {f} ticaret siciline kayıt ve tescil
die Anmeldungen {sub} {pl} kayıtlar
Anmeldungs- kayıt
das Anmeldungsformular {sub} {n} kayıt formu
die Anmeldungsfrist {sub} {f} kayıt müddeti
anmeldungsfähig {adj} kayıt yapma yeteneği
die Anmeldungsgebühr {sub} {f} kayıt olma harcı
die Anmeldungsprojekte {sub} {pl} kayıt olan projeler
das Anmeldungsverfahren {sub} {n} kayıt olma metodu
der Anmeldungsvordruck {sub} {m} kayıt olma formu
Abgabe der Vorausanmeldung {sub} {f} önceden kayıt vergisi
Abgabe der Zollanmeldung {sub} {f} gümrük kayıt vergisi
die Abschlussanmeldung {sub} {f} kapanış bildirisi
Abzweigung von der Patentanmeldung {sub} {f} patent kaydından sapma
Akte der Patentanmeldung {sub} {f} patent kayıt dosyası
Aktenzeichen der Anmeldung {sub} {n} kaydın dosya numarası
die Ausfuhranmeldung {sub} {f} ihracat için müracaat
die Ausfuhranmeldung {sub} {f} ihraç beyannamesi
die Ausfuhranmeldung {sub} {f} ihraç dilekçesi
Änderung der Anmeldung {sub} {f} kaydın edğiştirlimesi
die Beitrittsanmeldung {sub} {f} katılım kaydı
bestätigte Anmeldung {sub} {f} tasdikli kâyıt
die Besuchsanmeldung {sub} {f} ziyaret kaydı
Einreichung der Anmeldung {sub} {f} kayıt için müracaat etme
die Einzelanmeldung {sub} {f} şahsi kayıt
Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung kayıtın reddi hakkında karar
ergänzende Anmeldung {sub} {f} tamamlayıcı kayıt
europäische Patentanmeldung {sub} {f} Avrupa patenti kaydı
die Forderungsanmeldung {sub} {f} alacak beyanı
die Forderungsanmeldung {sub} {f} talep başvurması
die Forderungsanmeldung {sub} {f} talep başvurusu
die Forderungsanmeldung {sub} {f} talep beyanı
formlose Zollanmeldung {sub} {f} resmi olmayan gümrük kaydı
die Gebrauchsanmeldung {sub} {f} kullanım için başvuru
Gespräch mit Voranmeldung {sub} {n} önceden randevulu konuşma
die Gesprächsanmeldung {sub} {f} konuşma isteği
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu