1 direkte Treffer gefunden für: Anima

Deutsch Türkisch
die Anima {sub} {f} [Animus] insan ruhunun içe dönük yapısı

50 indirekte Treffer gefunden für: Anima

Deutsch Türkisch
animal {adj} hayvansal
animale Tendenz {sub} {f} hayvanca eğilim
animalisch {adj} canlı yaratık
animalisch {adj} hayvan gibi
animalisch {adj} hayvanca
animalisch {adj} hayvancasına
animalisch {adj} hayvani
animalisch {ugs.} dürtüsel
animalisch {ugs.} hayvani
animalische Bedürfnisse {sub} {pl} hayvani gereksinimler
animalische Funktionen {sub} {pl} belirsiz hayvani hareketler
das Animalisieren {sub} {n} hayvanileştirmek
der Animalismus {sub} {m} hayvanları kutsal kılmak
die Animalität {sub} {f} hayvani yaratık
der Animateur {sub} {m} animasyoncu
der Animateur {sub} {m} gösteri yapan
die Animateurin {sub} {f} animasyoncu
die Animateurinnen {sub} {pl} [weiblich] animasyoncular
die Animation {sub} {f} [Informatikm] animasyon
die Animation {sub} {f} canlandırma
die Animation {sub} {f} gösteri
die Animation {sub} {f} neşelendirme
die Animationen {sub} {pl} animasyonlar
die Animationsgeschwindigkeit {sub} {f} gösteri hızı
das Animationsprogramm {sub} {n} canlandırma programı
die Animationsprogramme {sub} {pl} canlandırma programları
der Animationsrechner {sub} {m} gösteri bilgisayarı
die Animationssoftware {sub} {f} gösteri yazılımı
die Animationstechnik {sub} {f} gösteri tekniği
animativ {adj} canlandıran
animativ {adj} neşelendiren
der Animator {sub} {m} animasyon yapan
der Animator {sub} {m} animatör
die Animatoren {sub} {pl} animatörler
die Animatorin {sub} {f} animatör bayan
die Animatorinnen {sub} {pl} animatör bayanlar
abstrakte Schuldanerkenntnis {sub} {f} soyut borç tanıma
die Addiktion {sub} {f} [Rechtssprechung] hak tanıma
allgemeine Anerkennung {sub} {f} genel tanıma
amtliche Anerkennung {sub} {f} rasmi tanıma
die Anerkenntnis {sub} {f} tanıma
Anerkenntnis der Unterschrift {sub} {f} imzayı tanıma
die Anerkennung {sub} {f} tanıma
Anerkennung der Autorität {sub} {f} otoriteyi tanıma
die Anruferkennung {sub} {f} çağrı tanıma
die Autognosie {sub} {f} içgözlem yoluyla kendini tanıma
automatische Erkennung {sub} {f} otomatik tanıma
automatische Mustererkennung {sub} {f} otomatik numune tanıma
die Bekanntschaft {sub} {f} tanıma
besondere Anerkennung {sub} {f} hususi tanıma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu