7 direkte Treffer gefunden für: Aneurysma


26 indirekte Treffer gefunden für: Aneurysma

Deutsch Türkisch
akutes Aneurysma {sub} {n} akut anevrizma
akutes Aneurysma {sub} {n} kan damarlarındaki akut anormal genişleme
akutes Aneurysma {sub} {n} akut damar genişlemesi
akutes Aneurysma {sub} {n} damarda akut bölgesel şişkinlik
angeborenes Aneurysma {sub} {n} doğumsal anevrizma
angeborenes Aneurysma {sub} {n} doğumsal damar genişlemesi
angeborenes Aneurysma {sub} {n} doğumsal olarak damarda bölgesel şişkinlik
das Aortenaneurysma {sub} {n} aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme
das Aortenaneurysma {sub} {n} aortik anevrizma
das Bauchaortenaneurysma {sub} {n} karın aortu anevrizim
das Bauchaortenaneurysma {sub} {n} karın aortu şişkinliği
das Gehirnaneurysma {sub} {n} beyin damarı genişlemesi
das Gehirnarterienaneurysma {sub} {n} beyin damarları genişlemesi
das Herzaneurysma {sub} {n} kalp atardamarı şişkinliği
das Herzklappenaneurysma {sub} {n} kalp kapakçığı genişlemesi
das Herzwandaneurysma {sub} {n} kalp duvarı genişlemesi
das Hirnaneurysma {sub} {n} beyinde anevrizim
das Hirnaneurysma {sub} {n} beyinde bir atardamarın şişmesi
intramurales Aneurysma {sub} {n} organ boşluğunda olan anevrisma
das Kapillaraneurysma {sub} {n} kılcal damarlarda anevrizim
das Kapillaraneurysma {sub} {n} kılcal damarlarda şişme
das Mikroaneurysma {sub} {n} (atardamarda) mikro şişkinlik
das Miliaraneurysma {sub} {n} darı tanesi büyüklüğünde atardamar büyümesi
miliares Aneurysma {sub} {n} darı tanesi büyüklüğünde arter genişlemesi
die Nahtaneurysma {sub} {f} dikiş yerinde anevrizma
die Naht-Aneurysma {sub} {f} dikiş yerinde iltihaptan dolayı şişme
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu