2 direkte Treffer gefunden für: Anämie

Deutsch Türkisch
die Anämie {sub} {f} [Med.] anemi
die Anämie {sub} {f} [Med.] kansızlık

28 indirekte Treffer gefunden für: Anämie

Deutsch Türkisch
die Anämieblässe {sub} {f} anemi solgunluğu
die Anämien {sub} {pl} anemiler
achlorhydrische Anämie {sub} {f} aklorhidrik anemi
achlorhydrische Anämie {sub} {f} aklorhidrik kansızlık
Addison Anämie {sub} {f} Addison kansızlığı
agạstrische Anämie {sub} {f} midenin bir kısmının alınmasından oluşan kansızlık
akute hämolytische Anämie {sub} {f} akut hemoliz kansızlık
alimentäre Anämie {sub} {f} beslenmeden gelen kansızlık
allergische hämolytische Anämie {sub} {f} allerjiden dolayı alyuvarların azalması
die Bleianämie {sub} {f} kurşun anemisi
die Blutungsanämie {sub} {f} kanamadan doğan kansızlık
die Eisenmangelanämie {sub} {f} demir eksikliği
die Eisenmangelanämie {sub} {f} demir eksikliği anemisi
die Ferkelanämie {sub} {f} domuz yavrusu kansızlığı
die Frühgeborenenanämie {sub} {f} erken doğanlarda kansızlık
die Greisenanämie {sub} {f} ihtiyarlık kansızlığı
die Hungeranämie {sub} {f} açlıktan kansızlık
hypochrome Anämie {sub} {f} alyuvarlar azalmasından doğan kansızlık
die Infektanämie {sub} {f} enfeksiyondan doğan kansızlık
infektiöse Anämie {sub} {f} enfeksiyöz kansızlık
die Kuhmilchanämie {sub} {f} inek sütü kansızlığı
makrozytische Anämie {sub} {f} alyuvarların oransız büyüklüğüne bağlı anemi
die Mangelanämie {sub} {f} yetersiz beslenmeden dolayı kansızlık
die Melanämie {sub} {f} karaciğer, dalak ve böbreklerde siyah pigmentlerin oluşması
die Mittelmeeranämie {sub} {f} Akdeniz anemisi
nephrogene Anämie {sub} {f} nefrojen kansızlık
die Neugeborenenanämie {sub} {f} yeni doğan kansızlığı
okkulte Anämie {sub} {m} dışkı kanamasından gelen kansızlık
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu