4 direkte Treffer gefunden für: Ameise


49 indirekte Treffer gefunden für: Ameise

Deutsch Türkisch
die Ameisen {sub} {pl} karıncalar
Ameisen können ein Vielfaches ihres Eigengewichtes tragen karıncalar ağırlığının birçok katını taşıyabilirler
ameisenartig {adj} karıncaya benzer
der Ameisenbau {sub} {m} karınca yuvası
das Ameisenbekämpfungsmittel {sub} {n} karınca imha ilacı
der Ameisenbär {sub} {m} karınca yiyen hayvan
die Ameisenbären {sub} {pl} karınca yiyen hayvan
das Ameisenei {sub} {n} karınca yumurtası
der Ameisenfresser {sub} {m} karınca yiyen
das Ameisengift {sub} {n} [Gift gegen Ameisen] karınca imha zehiri
das Ameisengift {sub} {n} [Gift von Ameisen] karınca zehiri
ameisenhaft {adj} karıncaya benzeyen
ameisenhaft [Fleiß] karınca gibi çalışan
der Ameisenhaufen {sub} {m} karınca yuvası
der Ameisenhügel {sub} {m} karınca yığını
die Ameisenkolonie {sub} {f} karınca topluluğu
das Ameisenkribbeln {sub} {n} karınca kaşınması
das Ameisenkriechen {sub} {n} karınca tırmanışı
der Ameisenköder {sub} {m} karınca tuzağı
der Ameisenköder {sub} {m} karınca yemi
die Ameisenkönigin {sub} {f} kraliçe karınca
die Ameisenlarve {sub} {f} karınca larvası
das Ameisenlaufen {sub} {n} vücutta karıncalanma
das Ameisenlaufen {sub} {n} vücutta uyuşma
das Ameisennest {sub} {n} karınca yuvası
die Ameisenpuppe {sub} {f} karınca grubu
die Ameisenspiritus {sub} {f} aldehid formik
die Ameisenstraße {sub} {f} karınca yolu
die Ameisensäure {sub} {f} formik asit
die Ameisensäure {sub} {f} karınca asidi
der Ameisensäureammoniak {sub} {m} amonyum formiyat
der Ameisensäureester {sub} {m} karınca asidi esteri
das Ameisensäuregas {sub} {n} karınca asidi gazı
das Ameisensäuresalz {sub} {n} formiyat
das Ameisensäuresalz {sub} {n} karınca asidi
ameisenähnlich karıncalara benzeyen
die Ameisenäther {sub} {f} eter formik
die Ameisenäther {sub} {f} formik eter
die Arbeiterameise {sub} {f} işçi karınca
die Arbeitsameise {sub} {f} işçi karınca
die Ernteameise {sub} {f} [Zoologie] buğday karıncası
die Holzameise {sub} {f} [Zoologie] karaiğne
die Riesenameise {sub} {f} çok büyük karınca
die Rossameise {sub} {f} siyah renkli iri karınca
rote Waldameise {sub} {f} karınca
rote Waldameise {sub} {f} kırmızı orman karıncası
die Waldameise {sub} {f} [Zoologie] kırmızı orman karıncası
die Waldameise {sub} {f} karınca
die Wanderameise {sub} {f} gezici karınca
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu