2 direkte Treffer gefunden für: Alm

Deutsch Türkisch
die Alm {sub} {f} yayla
die Alm {sub} {f} yaylak

50 indirekte Treffer gefunden für: Alm

Deutsch Türkisch
Aachen [Geografie] Almanya`nın batısında, Hollanda sınırında bir il ismi
die Abnahme {sub} {f} alma
die Abnahmerampe {sub} {f} alma rampası
die Abnahmeverpflichtungen {sub} {pl} alma yükümlülükleri
abwechselnd {adj} almaşık
das Achterwasser {sub} {n} Almanya‚da doğu denizine dökülen Peene nehrinde bir koy
der ADAC {sub} {m} [Allgemeiner Deutscher Automobil-Club] Alman otomobil kulübü
Aktiengesellschaft deutschen Rechts {sub} {f} Alman hukukuna göre anonim şirket
das Akzeptorniveau {sub} {n} alma seviyesi
der Aldi {sub} {m} [Albrecht Discount] Alman ucuz alış veriş dükkânı
das Allgäu {sub} {n} Almanya‚da bir bölge
alma mater {sub} {f} [lateinisch] üniversite
Alma mater {sub} {f} üniversite
der Almanach {sub} {m} [Jahrbuch zu einem Themenbereich] takvim
der Almandin {sub} {m} [edler Granat] kıymetli grena taşı
der Almdudler {sub} {m} yayla zurnacısı
almen [österr.] avusturya alpleri
die Almen {sub} {pl} alpler
die Almende {sub} {f} baltalık
der Almenrausch {sub} {m} alp uğultusu
der Almhirt {sub} {m} yaylacı
die Almjause {sub} {f} [österr.] yaylada ayaküstü atıştırılan yemek
der Almkäse {sub} {m} yayla yoğurdu
das Almosen {sub} {n} fitre
das Almosen {sub} {n} sadaka
die Almosen {sub} {pl} fitreler
die Almosen {sub} {pl} sadakalar
Almosen ausgeben {v} sadaka dağıtmak
Almosen ausgeben {v} sadaka vermek
Almosen sammeln {v} sadaka toplamak
die Almosenbüchse {sub} {f} sadaka kutusu
der Almosenempfänger {sub} {m} sadaka veya fitre verilen kimse
die Almosenempfängerin {sub} {f} [weiblich] sadaka veya fitre verilen kimse
der Almosenkorb {sub} {m} sadaka sepeti
der Almosensammler {sub} {m} sadaka toplayan
die Almosenschale {sub} {f} sadaka toplama tabağı
der Almosenspender {sub} {m} sadaka veren
die Almosensteuer {sub} {f} zekât
der Almosenteller {sub} {m} sadaka toplama tabağı
der Almrausch {sub} {m} yayla uğultusu
die Almrose {sub} {f} yayla gülü
die Almwiesen {sub} {pl} yayla çayırları
die Almwirtschaft {sub} {f} yayla ekonomisi
die Almwirtschftsschule {sub} {f} yayla ekonomi okulu
das Alpaka {sub} {n} Alman gümüşü
als deutsche Übersetzung Almancaya tercüme edilmiş olarak
alternativ {adj} almaşık
alternieren {v} [alternierte, hat alterniert] almaşmak
alternierend {adj} almaşık
Angela Merkel Almanya Şansölyesi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu