2 direkte Treffer gefunden für: Alloe


50 indirekte Treffer gefunden für: Alloe

Deutsch Türkisch
allochromatisch {adj} değişik renkli
allochromatische Farbe {sub} {f} değişik renkli boya
allochthon {adj} alokton
allochthon {adj} geol. başka yerde oluşmuş olan
allochthon {adj} yabancı
allochthoner Boden {sub} {m} alokton taban
das Allod {sub} {n} elmenlik
das Allod {sub} {n} zilyedlik
das Allodial {sub} {n} vergiden muaf arazi
die Alloen {sub} {pl} nilüfer cinsi bitkiler
die Alloerotik {sub} {f} cinsel libidonun kişinin kendisenden başka kişilere yönelmesi
der Alloerotismus {sub} {m} alloerotizma
der Alloerotismus {sub} {m} dışa yönelik erotizma
das Allofon {sub} {n} sesbirimsel değişim
allogam yabancı bitkilerden döllenen
allogame Art {sub} {f} yabancı bitkilerden döllenen tür
die Allogamie {sub} {f} [Fremdbestäubung] yabancı bitkilerden döllenme
allogen yeni çevreye uyan
allogene Knochenmarkzelle {sub} {f} uyumlu nakledilen kemik iliği
allogenes Transplantat {sub} {f} uyumlu nakledilmiş doku
allogenetisch {adj} uygun genli
allogenisch {adj} uyum sağlayabilen
die Allokation {sub} {f} maddi yardım dağıtımı
Allokation der Ressourcen {sub} {f} kaynakların dağıtımı
Allokation Ressourcen kaynak dağılımı
die Allokationen {sub} {pl} maddi yardım dağıtımları
die Allokationsabteilung {sub} {f} maddi yardım dağıtım dairesi
der Allokationszyklus {sub} {m} maddi yardım dağıtım dönemi
die Allokution {sub} {f} Papazın hitabesi
die Allolalie {sub} {f} akıl hastalarındaki konuşma bozukluğu
die Allolalie {sub} {f} allolali
die Allometrie {sub} {f} ölçme ve karşılaştırma
allometrisch {adj} ölçme ve karşılaştırma ile ilgili
die Allomnesie {sub} {f} bellekte nitelik açısından bozukluk
die Allomnesie {sub} {f} hafıza sorunu
die Allomnesie {sub} {f} yanlış hatırlama
Allomorph [allotrop] çeşitli kristal şekillerinde var olan
das Allomorph {sub} {n} biçim değiştiren
die Allomorphe {sub} {f} biçimsel değişiklik
die Allomorphie {sub} {f} [Allotropie] bir maddenin çeşitli kristal şekillerinde varlık özelliği
die Allomorphie {sub} {f} biçimsel değişim
Allomorphose hastalıktan değişim
die Allonge {sub} {f} ek
die Allonge {sub} {f} eklenti
die Allonge {sub} {f} takma
der Allopath {sub} {m} hastalığa karşı hastalıkla tedavi eden doktor
die Allopathie {sub} {f} alopati
die Allopathie {sub} {f} hastalığa karşı hastalıkla tedavi etme
allopathisch {adj} alopatik
allopatrisch {adj} hayvanlarda yaşam çevrelerinin çakışmaması
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu