2 direkte Treffer gefunden für: Alkohol

Deutsch Türkisch
der Alkohol {sub} {m} alkol
der Alkohol {sub} {m} ispirto

50 indirekte Treffer gefunden für: Alkohol

Deutsch Türkisch
Alkohol trinken {v} alkol içmek
Alkohol abhängig {adj} alkole bağımlı
Alkohol abhängiger {sub} {m} alkol bağımlısı
Alkohol am Steuer {sub} {m} direksiyonda alkol
Alkohol aus der Destillation {sub} {m} damıtılmış alkol
Alkohol aus Wein {sub} {m} üzümden alkol
Alkohol brennen {v} alkol damıtmak
Alkohol brennen {v} alkol krablama
Alkohol erhältlich alkol bulunur
Alkohol für pharmazeutische Zwecke {sub} {m} eczacılık işleri için alkol
Alkohol für Trinkzwecke {sub} {m} içmek için alkol
Alkohol im Strassenverkehr {sub} {m} trafikte alkol
Alkohol schädigt das Gehirn {sub} {m} alkol beyine zarar veriyor
Alkohol verdünnen {v} alkolü katıkla inceltmek
Alkohol war sein Niedergang {sub} {m} alkol onun çöküşüydü
Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steuer direksiyonda alkol veya uyuşturucu kullanımı
die Alkohol-Entziehungskur {sub} {f} alkoldenkurtulma kürü
alkoholabhängig {adj} alkol bağımlı
alkoholabhängig sein {v} alkol bağımlısı olmak
die Alkoholabhängige {sub} {f} alkol bağımlısı
die Alkoholabhängige {sub} {pl} alkol bağımlıları
der Alkoholabhängiger {sub} {m} alkol bağımlısı
die Alkoholabhängigkeit {sub} {f} alkol bağımlılığı
die Alkoholabstinenz {sub} {f} alkol pehrizi
der Alkoholabusus {sub} {m} alkolü kötüye kullanma
alkoholarm {adj} alkolü az
alkoholartig {adj} alkola benzer
die Alkoholase {sub} {f} alkol hidrogenez enzimi
das Alkoholat {sub} {n} alkolün metal bağlantısı
der Alkoholausschank {sub} {m} alkollü içki satma
die Alkoholausschanklizenz {sub} {f} alkollü içki satma izni
der Alkoholauszug {sub} {m} alkol ayırma
das Alkoholbad {sub} {n} alkol banyosu
alkoholbedingt alkol nedeniyle
alkoholbedingte Verkehrsunfälle {sub} {pl} alkol sebebiyle trafik kazaları
die Alkoholbelastungsprobe {sub} {f} alkol içme deneyi
die Alkoholbelastungsprobe {sub} {f} alkol yükleme testi
die Alkoholbestimmung {sub} {f} alkol tayini
das Alkoholbildungsvermögen {sub} {n} alkol oluşma kabiliyeti
die Alkoholblockade {sub} {f} alkol blokajı
die Alkoholblutprobe {sub} {f} kanda alkol muayenesi
der Alkoholdampf {sub} {m} alkol buharı
die Alkoholdehydrogenase {sub} {f} alkol dehidrogenzi
der Alkoholdelikt {sub} {m} alkolün etkisiyle işlenilen suç
das Alkoholdelikt {sub} {n} alkol etkisi altında işlenen suç
das Alkoholdelikt {sub} {n} alkol nedeniyle olan vukuat
das Alkoholdelikt {sub} {n} alkole bağlı suç işleme
das Alkoholdelikt {sub} {n} sarhoşluk suçu
das Alkoholdelir {sub} {n} alkol hezeyanı
das Alkoholdelir {sub} {n} alkol sanrısı
0.002s