1 direkte Treffer gefunden für: Ali

Deutsch Türkisch
der Ali {sub} {m} erkek ismi

50 indirekte Treffer gefunden für: Ali

Deutsch Türkisch
Abgabe unter Selbstkostenpreis {sub} {f} alış fiyatı altında satış
abgehalten werden alıkoyulmak
abgewöhnen alışkanlıktan vazgeçmek
abgewöhnend {adj} alışkanlıktan vazgeçen
abgewöhnt alışkanlıktan vazgeçti
die Abgewöhnung {sub} {f} alışkanlıktan vazgeçme
abhalten {v} [hielt ab, hat abgehalten] alıkoymak
abhaltend {adj} alıkoyan
die Abhaltung {sub} {f} alıkoyma
der Abhaltungsgrund {sub} {m} alıkoyma nedeni
der Abhaltungsgrund {sub} {m} alıkoyma sebebi
Abhol- und Zustellservice {sub} {m} alıp götürme ve teslim etme servisi
die Abholadresse {sub} {f} alıp götürme adresi
der Abholauftrag {sub} {m} alıp götürme siparişi
die Abholberechtigung {sub} {f} alıp götürme hakkı
abholbereit alıp götürmeye hazır
das Abholdatum {sub} {n} alıp götürme tarihi
der Abholdienst {sub} {m} alıp götürme hizmeti
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp getirmek
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp götürmek
abholen lassen {v} alıp götürtmek
abholend {adj} alıp götüren
der Abholer {sub} {m} alıp götürücü
das Abholfach {sub} {n} alıp götürme çekmecesi
die Abholgebühr {sub} {f} alıp götürme harcı
das Abholgeschäft {sub} {n} alıp götürme işi
der Abholgroßmarkt {sub} {m} alıp götürülen toptancı pazarı
die Abholklausel {sub} {f} alıp götürme hükmü
die Abholphase {sub} {f} alıp götürme safhası
das Abholrestaurant {sub} {n} alıp götürme restoranı
der Abholschein {sub} {m} alıp götürme kâğıdı
der Abholservice {sub} {m} alıp götürme servisi
der Abholtermin {sub} {m} alıp götürme termini
die Abholung {sub} {f} alıp götürme
Abholung und Anlieferung {sub} {f} alıp götürme ve yerine teslim etme
Abholungs- alıp götürme-
der Abholungsauftrag {sub} {m} alıp götürme siparişi
die Abholzeit {sub} {f} alıp götürme zamanı
der Abholzettel {sub} {m} alıp götürme kâğıdı
abhärten {v} [Körper] alıştırmak
der Ablegewagen {sub} {m} alıcı araç
die Ablegewalze {sub} {f} alıcı silindir
die Ablegewanne {sub} {f} alıcı leğen
die Ablegezahnstange {sub} {f} alıcı dişli çubuğu
der Ableitungsort {sub} {m} alış alanı
die Abnahme {sub} {f} [Kauf] alım
die Abnahmestelle {sub} {f} alıcı istasyonu
die Abnahmeverpflichtung {sub} {f} alım görevi
das Abnahmevolumen {sub} {n} alım hacmi
der Abnahmewert {sub} {m} alım değeri
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu