3 direkte Treffer gefunden für: Album

Deutsch Türkisch
das Album {sub} {n} albüm
der Bildband {sub} {m} albüm
das Stammbuch {sub} {n} albüm

50 indirekte Treffer gefunden für: Album

Deutsch Türkisch
die Alben {sub} {pl} albümler
das Albenblatt {sub} {n} albüm yaprağı
das Albumen {sub} {n} kuş yumurtasının berrak kısmı
das Albumin {sub} {n} [Eiweissprotein] albümin
das Albumin {sub} {n} suda çözülen basit protein türü
albuminartig {adj} albümine benzer
das Albuminat {sub} {n} [alkalisches Salz] albüminat
die Albuminate {sub} {pl} albüminatlar
die Albuminbestimmung {sub} {f} albumin tayini
die Albuminbestimmung {sub} {f} albümin muayenesi
albuminbildend {adj} albümin yapan
die Albumine {sub} {pl} albüminler
Albumine sind tierische oder pflanzliche Eiweissstoffe albüminler hayvansal ve bitkisel proteinlerdir
der Albumingehalt {sub} {m} albümin miktarı
albuminhaltig {adj} albüminli
das Albuminimeter {sub} {n} albümin ölçer
der Albuminleim {sub} {m} albümin tutkalı
die Albuminmilch {sub} {f} albümin sütü
die Albuminoide {sub} {pl} albümine benzer maddelere verilen isim
albuminoide Degeneration {sub} {f} albümine benzer maddelerin doku hücrelerinde oluşması
die Albuminose {sub} {f} albümine benzer maddelere verilen isim
das Albuminpapier {sub} {n} albüminli parlak kâğıt
die Albuminprobe {sub} {f} albümin numunesi
albuminproduzierend {adj} albümin üreten
albuminreiche Milch {sub} {f} albümince zengin süt
das Albumintannat {sub} {n} bir mide barsak ilacı
Albuminuria neonatorum {sub} {f} yeni doğan çocukta görülen albümüniri
die Albuminurie {sub} {f} albüminin idrar yoluyla atılması
die Albuminurie {sub} {f} albüminüri
Albuminurie der Neugeborenen {sub} {f} yeni doğan çocukta görülen albümüniri
albuminurisch {adj} albümünirle ilgili
albuminös yumurta akına benzer
albuminöse Degeneration {sub} {f} albümine benzer maddelerin doku hücrelerinde oluşması
die Albumose {sub} {f} protein ile polipeptit ara maddesi
die Albumosen {sub} {pl} protein ile polipeptit ara maddeleri
das Albumpapier {sub} {n} albüm kâğıdı
die Albums {sub} {pl} [Songs] albümler
die Albümin {sub} {f} [Med.] albümin
die Albümin {sub} {f} [Med.] bitki ve hayvanların doku ve sıvılarında bulunan karbon,oksijen,azot,hidrojen ve kükürt bileşimi madde
das Eiweiß {sub} {n} albümin
Eiweiß verdauend albümin sindiren
der Eiweißabbau {sub} {m} albümin bozulumu
das Eiweißabbauprodukt {sub} {n} albumin bozulma mahsulü
die Eiweißbestimmung {sub} {f} albüminoid maddeler tayini
der Eiweißfänger {sub} {m} albumin filtresi
das Eiweißgehalt {sub} {n} albumin muhtevası
die Eiweißgerinnung {sub} {f} albümin pıhtılaşması
eiweißhaltig {adj} albüminli
das Eiweißharnen {sub} {n} albümin işeme
das Eiweißkörper {sub} {n} albümin madedsi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu