5 direkte Treffer gefunden für: Albümin


50 indirekte Treffer gefunden für: Albümin

Deutsch Türkisch
albuminartig {adj} albümine benzer
das Albuminat {sub} {n} [alkalisches Salz] albüminat
die Albuminate {sub} {pl} albüminatlar
die Albuminbestimmung {sub} {f} albumin tayini
die Albuminbestimmung {sub} {f} albümin muayenesi
albuminbildend {adj} albümin yapan
die Albumine {sub} {pl} albüminler
Albumine sind tierische oder pflanzliche Eiweissstoffe albüminler hayvansal ve bitkisel proteinlerdir
der Albumingehalt {sub} {m} albümin miktarı
albuminhaltig {adj} albüminli
das Albuminimeter {sub} {n} albümin ölçer
der Albuminleim {sub} {m} albümin tutkalı
die Albuminmilch {sub} {f} albümin sütü
die Albuminoide {sub} {pl} albümine benzer maddelere verilen isim
albuminoide Degeneration {sub} {f} albümine benzer maddelerin doku hücrelerinde oluşması
die Albuminose {sub} {f} albümine benzer maddelere verilen isim
das Albuminpapier {sub} {n} albüminli parlak kâğıt
die Albuminprobe {sub} {f} albümin numunesi
albuminproduzierend {adj} albümin üreten
albuminreiche Milch {sub} {f} albümince zengin süt
das Albumintannat {sub} {n} bir mide barsak ilacı
Albuminuria neonatorum {sub} {f} yeni doğan çocukta görülen albümüniri
die Albuminurie {sub} {f} albüminin idrar yoluyla atılması
die Albuminurie {sub} {f} albüminüri
Albuminurie der Neugeborenen {sub} {f} yeni doğan çocukta görülen albümüniri
albuminurisch {adj} albümünirle ilgili
albuminös yumurta akına benzer
albuminöse Degeneration {sub} {f} albümine benzer maddelerin doku hücrelerinde oluşması
Eiweiß verdauend albümin sindiren
der Eiweißabbau {sub} {m} albümin bozulumu
das Eiweißabbauprodukt {sub} {n} albumin bozulma mahsulü
die Eiweißbestimmung {sub} {f} albüminoid maddeler tayini
der Eiweißfänger {sub} {m} albumin filtresi
das Eiweißgehalt {sub} {n} albumin muhtevası
die Eiweißgerinnung {sub} {f} albümin pıhtılaşması
eiweißhaltig {adj} albüminli
das Eiweißharnen {sub} {n} albümin işeme
das Eiweißkörper {sub} {n} albümin madedsi
die Eiweißnahrung {sub} {f} albümin beslenmesi
das Eiweißpapier {sub} {n} albumin kâğıdı
eiweißreich {adj} albümin zenginliği
der Eiweißstickstoff {sub} {m} albumin azot
der Eiweißstoff {sub} {m} albüminli madde
der Eiweißstoff {sub} {m} albüminoid madde
die Eiweißstoffe {sub} {pl} albüminoid maddeler
die Eiweißstruktur {sub} {f} albümin yapısı
die Eiweißsynthese {sub} {f} [veraltet] albümin sentezi
die Eiweißtrübe {sub} {f} albümin bulanıklığı
die Eiweißverbindungen {sub} {pl} albümin bileşimleri
gerbsäures Albumin {sub} {n} albumin tanatı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu