4 direkte Treffer gefunden für: Alb

Deutsch Türkisch
die Alb {sub} {f} sıradağ
die Alb {sub} {f} yüksek dağ
der Alb {sub} {m} cin
der Alb {sub} {m} peri

50 indirekte Treffer gefunden für: Alb

Deutsch Türkisch
der Alabandin {sub} {m} albandin minerali
der Albaner {sub} {m} Arnavutlu
der Albaner {sub} {m} Arnavutluk´ta oturan
die Albaner {sub} {pl} Arnavutlular
das Albanerhemd {sub} {n} fistan
die Albanerin {sub} {f} [weiblich] Arnavutlu
die Albanerinnen {sub} {pl} [weiblich] Arnavutlu bayanlar
der Albanese {sub} {m} Arnavutlu
das Albanisch {sub} {n} Arnavutça
der Albanesse {sub} {m} Arnavut
die Albanien {sub} {f} arnavutluk
das Albanien {sub} {n} Arnavutluk
der Albanier {sub} {m} Arnavut
die Albanier {sub} {pl} Arnavutlar
die Albanierin {sub} {f} [weiblich] Arnavut
die Albanierinnen {sub} {pl} [weiblich] Arnavut bayanlar
albanisch {adj} Arnavutluk´a ait
Albanische Alpen {sub} {pl} Arnavutluk alpleri
der Albatros {sub} {m} albatros
der Albatros {sub} {m} bir hayvan adı
die Albatrosse {sub} {pl} albatroslar
das Albdrücken {sub} {n} kötü rüya görme
das Albdrücken {sub} {n} yarı uykuda korkulu basınç hissetme
die Albe {sub} {f} Saarland‚da bir nehir ismi
die Albedo {sub} {f} Astronomi ve meterolojide ışınları geri yansıtma yeteneği
Albedo der Erde {sub} {f} yeryüzünün ışın yansıtma yeteneği
die Alben {sub} {pl} albümler
das Albenblatt {sub} {n} albüm yaprağı
das Albendazol {sub} {n} larvalarla mücadelede etkili ilaç maddesi
die Alberei {sub} {f} budalalık
die Alberei {sub} {f} münasebetsizlik
die Alberich {sub} {f} German yiğitlik destanında cüce
albern {adj} [kindisch] çocukça
albern {adj} ahmak
albern {adj} avanak
albern {adj} budala
albern {adj} enayi
albern {adj} münasebetsiz
albern {adj} tuzsuz
albern {adj} şapşal
albern {v} [alberte, hat gealbert] aptallık etmek
albern {v} [alberte, hat gealbert] budalalık etmek
albern {v} [alberte, hat gealbert] çocukça hareketler yapmak
albern Lächeln {sub} {n} çocukça gülme
albern sein {v} münasebetsiz olmak
albern und übertrieben reagieren aptalca ve aşırı reaksiyon
albernd aptal
albernd budala
alberne aptal
alberne Antwort {sub} {f} aptalca cevap
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu