4 direkte Treffer gefunden für: Akzept


50 indirekte Treffer gefunden für: Akzept

Deutsch Türkisch
Akzept bei Vorlage {sub} {n} sunumda kabul
Akzept beschaffen {sub} {n} kabul sağlamak
Akzept ehrenhalber {sub} {n} onursal kabul
Akzept erteilen {sub} {n} kabul etmek
Akzept nachdem Wechselprotest {sub} {n} senet protestosundan sonra kabul
Akzept per Intervention {sub} {n} müdahale sonucu kabul
Akzept unter einer Bedingung {sub} {f} bir şartla kabul
Akzept unter Protest {sub} {n} protesto sonucu kabul
Akzept unter Vorbehalt {sub} {n} kayıtlı kabul
Akzept unter Vorbehalt {sub} {n} çekinceli kabul
Akzept unterschreiben {sub} {n} kabulü imzalama
das Akzept-Akkreditiv {sub} {n} kabul itimatnamesi
die Akzept-Fälligkeitsliste {sub} {f} kabul kredilerinin vadelerini gösteren liste
das Akzept-Haus {sub} {n} kabul evi
das Akzept-Obligobuch {sub} {n} kabul yükümlülüğü kitabı
akzeptabel {adj} kabul edilebilir
akzeptabel {adj} uygun
akzeptabel kabul edilebilir
akzeptabel uygun
akzeptabel für die meisten Geschmäcker çoğunluğun damak tadı için uygun
akzeptabel für eine Spitzenführungskraft üst yönetici için kabul edilebilir
akzeptabeles Gütemaß {sub} {n} uygun kalite ölçüsü
die Akzeptabilität {sub} {f} kabul edilebilirlik
die Akzeptabilität {sub} {f} uygunluk
die Akzeptabilitätsbedingungen {sub} {pl} kabul edilebilirlik şartları
die Akzeptabilitätsbedingungen {sub} {pl} uygunluk şartları
akzeptable Alternative {sub} {f} uygun alternatif
akzeptable Sicherheit {sub} {f} kabul edilebilir emniyet
akzeptable Änderungen {sub} {pl} uygun değişiklikler
akzeptabler Beschluss {sub} {m} uygun karar
akzeptabler Betrag {sub} {m} kabul edilebilir meblağ
akzeptabler Betrag {sub} {m} uygun miktar
akzeptabler Kurs {sub} {m} uygun tedavül
akzeptabler Preis {sub} {m} uygun fiyat
akzeptabler Vorschlag {sub} {m} uygun öneri
akzeptables Benehmen {sub} {n} uygun davranış
akzeptables Maßsystem {sub} {n} uygun ölçü sistemi
das Akzeptakkreditiv {sub} {n} kabul itimatnamesi
der Akzeptant {sub} {m} kabul eden
der Akzeptant {sub} {m} kabul eden kimse
der Akzeptant {sub} {m} muhatap
der Akzeptant {sub} {m} onaylayan kimse
Akzeptant in dem Konkurs {sub} {m} iflasta muhatap
die Akzeptanten {sub} {pl} muhataplar
die Akzeptanz {sub} {f} ahize
die Akzeptanz {sub} {f} akseptans
die Akzeptanz {sub} {f} alıcı
die Akzeptanz {sub} {f} kabul
der Akzeptanz {sub} {m} kabul
Akzeptanz des Unvermeidlichen {sub} {f} önlenilemeyeni kabullenmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu