2 direkte Treffer gefunden für: Aktionen

Deutsch Türkisch
die Aktionen {sub} {pl} aksiyonlar
die Aktionen {sub} {pl} faaliyetler

29 indirekte Treffer gefunden für: Aktionen

Deutsch Türkisch
Aktionen mit neuem Inhalt {sub} {pl} yeni içerikli faaliyetler
Aktionen zur Eindämmung von Umweltbelastungen {sub} {pl} çevre zararlarını azaltmak için faaliyetler
Aktionen zur Stützung von Währungen dritter Länder {sub} {pl} üçüncü dünya ülkelerinin para birimlerini destekleme faaliyetleri
die Abstraktionen {sub} {pl} abstraksyonlar
die Abstraktionen {sub} {pl} soyutlamalar
die Aktualisierungsaktionen {sub} {pl} güncelleme aksiyonları
die Attraktionen {sub} {pl} atraksiyonlar
die Attraktionen {sub} {pl} cazibeler
die Ausgleichstransaktionen {sub} {pl} dengeleme transaksiyonları
die Banktransaktionen {sub} {pl} bankacılık işlemleri
die Beanspruchungsreaktionen {sub} {pl} zorlama reaksiyonları
die Besucherattraktionen {sub} {pl} ziyaretçi atraksiyonları
die Börsentransaktionen {sub} {pl} borsa işlemleri
die Diffraktionen {sub} {pl} sapmalar
direkte Aktionen {sub} {pl} doğrudan kampanyalar
einfache chemische Reaktionen {sub} {f} basit kimyasal reaksiyon
einfallsreiche Aktionen {sub} {pl} icatçı aksiyonlar
die Entgiftungsreaktionen {sub} {pl} zehirden temizleme reaksiyonları
die Entsorgungsaktionen {sub} {pl} bertaraf etme aktiviteleri
enttäuschende Aktionen {sub} {pl} hayal kırıklığına uğratan aksiyonlar
enzymatische Reaktionen {sub} {pl} enzimatik reaksiyonlar
experimentelle Aktionen {sub} {pl} deneysel aksiyonlar
die Extraktionen {sub} {pl} ekstraksiyonlar
die Extraktionen {sub} {pl} özütlemeler
finanzielle Transaktionen {sub} {pl} mali işlemler
die Finanzierungstransaktionen {sub} {pl} finansman işlemleri
die Flugblattaktionen {sub} {pl} el afişi kasiyonları
die Fraktionen {sub} {pl} raksiyonlar
die Gegenreaktionen {sub} {f} karşı tepkiler
0.001s