9 direkte Treffer gefunden für: Aktion


50 indirekte Treffer gefunden für: Aktion

Deutsch Türkisch
Aktion Zielgruppe Jugend {sub} {f} gençliği hedef alan aksiyon
Aktion zur Bindung feindlicher Streitkräfte {sub} {f} düşman kuvvetleri tespit için askeri harekât
das Aktionariat {sub} {n} hissedarların etki hakkı
die Aktionen {sub} {pl} aksiyonlar
die Aktionen {sub} {pl} faaliyetler
Aktionen mit neuem Inhalt {sub} {pl} yeni içerikli faaliyetler
Aktionen zur Eindämmung von Umweltbelastungen {sub} {pl} çevre zararlarını azaltmak için faaliyetler
Aktionen zur Stützung von Währungen dritter Länder {sub} {pl} üçüncü dünya ülkelerinin para birimlerini destekleme faaliyetleri
der Aktionismus {sub} {m} aktif grişimcilik
das Aktionkomitee {sub} {n} eylem komitesi
Aktions aksiyon
die Aktionsart {sub} {f} fiilin görünüm tarzı
die Aktionsart {sub} {f} karmaşık fiil
die Aktionsarten {sub} {pl} aksiyon türleri
der Aktionsausschuss {sub} {m} eylem heyeti
der Aktionsbeginn {sub} {m} eylem başlangıcı
der Aktionsbereich {sub} {m} hareket alanı
der Aktionsbereich {sub} {m} hareket sahası
die Aktionsbeschreibung {sub} {f} eylem tanımlama
das Aktionsbier {sub} {n} aksiyon birası
der Aktionsblock {sub} {m} aksiyon grubu
der Aktionscode {sub} {m} aksiyon kodu
das Aktionsdiagramm {sub} {n} aksiyon diyagramı
der Aktionseingang {sub} {m} aksiyon girişi
das Aktionsende {sub} {n} aksiyon sonu
der Aktionsfehler {sub} {m} aksiyon hatası
das Aktionsfeld {sub} {n} aksyin sahası
die Aktionsfelder {sub} {pl} aksiyon alanları
die Aktionsforschung {sub} {f} [Handlungsforschung] eylemsel araştırma
die Aktionsforschung {sub} {f} eylem araştırması
die Aktionsfreiheit {sub} {f} eylem hürriyeti
aktionsfähig machen {v} faaliyete hazırlamak
die Aktionsfähigkeit {sub} {f} eylem yeteneği
die Aktionsgemeinschaft {sub} {f} eylem birliği
die Aktionsgemeinschaft {sub} {f} faaliyet birliği
die Aktionsgruppe {sub} {f} eylem grubu
der Aktionskoffer {sub} {m} aksiyon bavulu
das Aktionskomitee {sub} {n} aksiyon komitesi
die Aktionskriterien {sub} {pl} aksiyon kriterleri
die Aktionskunst {sub} {f} aksiyon sanatı
das Aktionslied {sub} {n} aksiyon şarkısı
das Aktionslimit {sub} {n} aksiyon sınırı
die Aktionsliste {sub} {f} aksiyon listesi
die Aktionsmalerei {sub} {f} aksiyon ressamcılığı
das Aktionsmaterial {sub} {n} aksiyon malzemesi
das Aktionsmenü {sub} {n} aksiyon menüsü
die Aktionsmöglichkeiten {sub} {pl} aksiyon olanakları
die Aktionsnotation {sub} {f} aksiyon notalaması
aktionsorientiert {adj} aksiyon eğilimli
aktionsorientierte Datenverarbeitung {sub} {f} aksiyon eğilimli bilgiişlem
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu