2 direkte Treffer gefunden für: Akteur

Deutsch Türkisch
der Akteur {sub} {m} aktör
der Akteur {sub} {m} erkek oyuncu

34 indirekte Treffer gefunden für: Akteur

Deutsch Türkisch
Akteur an der Börse {sub} {m} borsada başı çeken
Akteur im Bildungswesen {sub} {m} eğitimde başı çeken
die Akteure {sub} {pl} aktöre
die Akteure {sub} {pl} aktörler
Akteure im Rahmen der Partnerschaft {sub} {pl} ortaklıkta aktörler
die Akteurin {sub} {f} [weiblich] aktör
die Akteurin {sub} {f} kadın oyuncu
die Akteurinnen {sub} {pl} [weiblich] aktörler
der Anzeigenredakteur {sub} {m} reklam redaktörü
der Bildredakteur {sub} {m} fotoğraf redaktörü
der Chefredakteur {sub} {m} başmuharrir
der Chefredakteur {sub} {m} başyazar
der Fachredakteur {sub} {m} brans redaktörü
der Feuilletonredakteur {sub} {m} kültür sayfası redaktörü
der Finanzredakteur {sub} {m} finans redaktörü
der Hauptakteur {sub} {m} baş aktör
der Hauptredakteur {sub} {m} yönetmen
der Hauptredakteur {sub} {m} şef redaktör
der Katalogsredakteur {sub} {m} katalog redaktörü
der Kontakteur {sub} {m} kontaktör
der Kulturredakteur {sub} {m} kültür muhabiri
leitender Wirtschaftredakteur {sub} {m} baş ekonomi redaktörü
der Lokalredakteur {sub} {m} yerel readktör
Mitherausgeber und Chefredakteur koeditör ve şef redaktör
der Nachrichtenredakteur {sub} {m} haber redaktörü
der Redakteur {sub} {m} redaktör
der Redakteur {sub} {m} yayın kurumunda yazıları değerlendiren ve derleyen kişi
der Sportredakteur {sub} {m} spor repotörü
der Studioredakteur {sub} {m} stüdyo redaktörü
der Textredakteur {sub} {m} yazı redaktörü
der Wirtschaftsakteur {sub} {m} ekonomi aktörü
der Wirtschaftsredakteur {sub} {m} ekonomi redaktörü
der Zeitungsredakteur {sub} {m} gazete redaktörü
der Zeitungsredakteur {sub} {m} gazete yazarı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu