3 direkte Treffer gefunden für: Akademik


50 indirekte Treffer gefunden für: Akademik

Deutsch Türkisch
der Akademiker {sub} {m} akademi üyesi
der Akademiker {sub} {m} akademici
der Akademiker {sub} {m} akademisyen
der Akademiker {sub} {m} yüksek öğrenim görmüş kişi
der Akademiker {sub} {m} üniversite mezunu
die Akademiker {sub} {pl} akademiciler
die Akademiker {sub} {pl} akademisyenler
die Akademikerarbeitslosigkeit {sub} {f} akademisyen işsizliği
die Akademikerarbeitslosigkeit {sub} {f} yüksek öğremin görmüş kişi işsizliği
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] akademici
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] akademisyen
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] yüksek öğrenim görmüş kişi
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] yüksekokul mezunu
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] üniversite mezunu
die Akademikerinnen {sub} {pl} [weiblich] akademisyenler
akademisch geführte Diskussion {sub} {f} akademik yürütülen tartışma
akademische Anerkennung {sub} {f} akademik tanınma
akademische Ausbildung {sub} {f} akademik öğrenim
akademische Austäusche {sub} {pl} akademik mübadeleler
akademische Auszeichnungen {sub} {pl} akademik mükâfatlandırma
akademische Berufe {sub} {pl} akademik meslekler
akademische Berufsstände {sub} {pl} akademik meslek durumları
akademische Bildung {sub} {f} akademik eğitim
akademische Bildung {sub} {f} akademik tahsil
akademische Diskussion {sub} {f} akademik tartışma
akademische Ehren {sub} {pl} akademik onurlar
akademische Einrichtung {sub} {f} akademik kuruluş
akademische Freiheit {sub} {f} akademik hürriyet
akademische Freiheit {sub} {f} akademik serbestlik
Akademische Grad {sub} {f} akademik derece
akademische Intelligenz akademik zekâ
akademische Kleidung {sub} {f} akademik elbise
akademische Kopfbedeckung {sub} {f} akademik baş örtüsü
akademische Kreise {sub} {pl} akademik çevreler
akademische Laufbahn {sub} {f} akademik karyer
akademische Prüfung {sub} {f} akademik sınav
akademische Prüfung ablegen {v} akademik imtihan vermek
akademische Qualifikationen {sub} {pl} akademik nitelemeler
akademische Reitkunst {sub} {f} akademik ata binme sanatı
akademische Vorberatung akademik hazırlık
akademische Vorbereitungsklassen {sub} {pl} akademik hazırlık sınıfları
akademische Vorbildung {sub} {f} akademik ön tahsil
akademische Welt {sub} {f} akademik dünya
akademische Würde erreichen {v} akademik onura ulaşmak
akademischen Grad erworben akademik dereceye ulaşmış
akademischer Ausbildungsgang {sub} {m} akademik eğitim bölümü
akademischer Austausch {sub} {m} akademik alış veriş
akademischer Beruf {sub} {m} akademik ihtisas
akademischer Beruf {sub} {m} akademik meslek
akademischer Geist {sub} {m} akademik ruh
0.001s