1 direkte Treffer gefunden für: Agrar

Deutsch Türkisch
der Agrar {sub} {m} zirai

50 indirekte Treffer gefunden für: Agrar

Deutsch Türkisch
Agrar- zirai
die Agrarabschöpfungen {sub} {pl} zirai verim azalması
die Agrarbank {sub} {f} ziraat bankası
der Agrarbereich {sub} {m} taraım sahası
der Agrarbericht {sub} {m} tarım raporu
die Agrarberichterstattung {sub} {f} tarım rapotörlüğü
der Agrarbetrieb {sub} {m} tarım işletmesi
die Agrarbibliographie {sub} {f} zirai bibbilografi
der Agrarbinnenmarkt {sub} {m} tarım pazarı
die Agrarbiologie {sub} {f} tarım biyolojisi
die Agrarbiozönose {sub} {f} tarım boyosenozu
die Agrardepression {sub} {f} tarım depresyonu
die Agrareinfuhr {sub} {f} tarım ithalatı
das Agrarerzeugnis {sub} {n} tarım ürünü
das Agrarerzeugnis {sub} {n} zirai mamul
die Agrarerzeugnisse {sub} {pl} tarım ürünleri
die Agrarerzeugnisse {sub} {pl} zirai mamulller
der Agrarexport {sub} {m} tarım ürünleri ihracatı
die Agrarexporte {sub} {pl} zirai ihracatlar
die Agrarfinanzierung {sub} {f} zirai finansman
die Agrarfläche {sub} {f} tarım alanı
die Agrarforschungseinrichtungen {sub} {pl} tarım araştırma kuruluşları
die Agrarforschungsstellen {sub} {pl} tarım araştırma yerleri
die Agrarfrage {sub} {f} tarım sorunu
das Agrargebiet {sub} {n} tarım bölgesi
das Agrargefüge {sub} {n} tarım yapısı
die Agrargenossenschaft {sub} {f} tarım kooperatifi
die Agrargenossenschaft {sub} {f} zirai kooperatif
die Agrargeographie {sub} {f} tarım coğrafyası
die Agrargeschichte {sub} {f} tarım tarihçesi
die Agrargesellschaft {sub} {f} tarım kuruluşu
die Agrargesellschaft {sub} {f} tarım toplumu
die Agrargesetze {sub} {pl} tarım kanunları
die Agrargesetzgebung {sub} {f} tarım kanunu koyma yetkisi
die Agrargesetzgebung {sub} {f} tarım yasası çıkarma
die Agrargesetzgebung {sub} {f} yürülükteki tarım yasası
die Agrargrenze {sub} {f} tarım sınırı
der Agrargroßhandel {sub} {m} toptan tarım ticareti
die Agrargüter {sub} {pl} tarım mamulleri
der Agrargütesiegel {sub} {m} tarım kalite mühürü
die Agrarhilfen {sub} {pl} tarım yardımları
der Agrarier {sub} {m} toprak sahibi
der Agrarier {sub} {m} ziraatçı
der Agrarimport {sub} {m} tarım ithalatı
die Agrarimporte {sub} {pl} tarım ithalleri
die Agrarindustrie {sub} {f} tarım endüstrisi
die Agrarindustrie {sub} {f} ziraat endüstrisi
der Agrarindustrieller {sub} {m} tarım endüstriyel işletmecisi
der Agraringenieur {sub} {m} ziraat mühendisi
agrarisch {adj} tarımla ilgili
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu