2 direkte Treffer gefunden für: Agar


50 indirekte Treffer gefunden für: Agar

Deutsch Türkisch
der Agar-Agar {sub} {m} gıda endüstrisinde kulalnılan kıvamlaştırma maddesi
der Agar-Agar {sub} {m} Hint tutkalı
Agar-Agar, Rotalge {sub} {n} [Gelidium amansii] Yosun (Kırmızı)
der Agardiffusionstest {sub} {m} antikor-antijen reaksiyonlarını inceleme testi
das Agaricin {sub} {n} ter azaltan bir ilaç
das Agarizin {sub} {n} eskiden ter azaltıcı olrak kullanılan bir ilaç
die Agarnährböden {sub} {pl} vejeteryan mutfağında pelteleştirme maddesi yetiştirmeye yarayan maddeler
die Agarose {sub} {f} Hint tutkalında bulunan madde
die Agarose {sub} {f} kıvamlaştırıcı
das Agarosegel {sub} {n} kıvamlaştırıcı jel
die Agarplatte {sub} {f} mikrobiyolojide mikroorganizmaları geliştirmeye yarayan yassı yuvarlak çanak
anbrechen {v} [Tag] ağarmak
aufhellen {v} [hellte auf, hat aufgehellt] ağartmak
die Aufhellung {sub} {f} ağartma
ausgebleicht ağarmış
die Bleichanlage {sub} {f} ağartma tesisi
der Bleichapparat {sub} {m} ağartma sunii
das Bleichbad {sub} {n} ağartma banyosu
bleichbar {adj} ağartılabilir
bleichecht {adj} ağarmaya karşı dayanıklı
das Bleichen {sub} {n} ağartma
bleichen {v} [bleichte, hat gebleicht] ağarmak
bleichend {adj} ağartıcı
der Bleicher {sub} {m} ağartan
die Bleicherde {sub} {f} ağartma toprağı
die Bleicherei {sub} {f} ağartma atölyesi
die Bleichereimaschine {sub} {f} ağartma makinesi
das Bleichfass {sub} {n} ağartma fıçısı
die Bleichflüssigkeit {sub} {f} ağartma sıvısı
die Bleichflüssigkeit {sub} {f} ağartma çözeltisi
der Bleichgrad {sub} {m} ağartma derecesi
das Bleichmittel {sub} {n} ağartma maddesi
die Bleichmittel {sub} {pl} ağartma maddeleri
das Bleichmoos {sub} {n} agartma yosunu
der Bleichsand {sub} {m} ağartılmış kum
die Bleichung {sub} {f} ağartma
buntbleichecht {adj} ağartmaya dayanıklı
buntbleichecht {adj} ağartmaya karşı has
Dämmernd {adj} ağaran
ekrü {adj} ağartılmamış
ergrauen {v} ağarmak
ergrauen lassen {v} ağartmak
ergrauend {adj} ağaran
ergraut [er, sie, es~] ağarıyor
ergraute [er, sie, es~] ağarmıştı
gebleicht {adj} ağartılmış
gebleichtes Haar {sub} {n} ağartılmış saç
Grauen {v} ağarmak
die Mindestauftriebsgeschwindigkeit {sub} {f} agari kalkış hızı
ungebleicht {adj} ağartılmamış
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu