1 direkte Treffer gefunden für: Aero

Deutsch Türkisch
das Aero {sub} {n} hava

50 indirekte Treffer gefunden für: Aero

Deutsch Türkisch
die Aeroben {sub} {pl} oksijenle yaşayan canlılar
das Aerobic {sub} {n} aerobik
der Aerobier {sub} {m} oksijenle yaşayan canlı
der Aerobier {sub} {m} yaşamak için oksijene ihtiyaç duyan canlı
die Aerobierinfektion {sub} {f} aerobik enfeksiyon
das Aerobik {sub} {n} aerobik dansı
die Aerobiose {sub} {f} havaya ihtiyaç duyan yaşam biçimi
der Aeroborganismus {sub} {m} aerobik organizma
die Aerodynamik {sub} {f} aerodinamik
die Aerodynamik {sub} {f} aerodinamik ilmi
der Aeroembolismus {sub} {m} kanda hava kabarcıklarının oluşumu
Aeroeslastizität {v} aero eleastisite
das Aerofon {sub} {n} üflemeli müzik aleti
die Aerofotografie {sub} {f} [Fotografieren aus Luftfahrzeugen] havadan fotoğraf çekme
der Aerogleiter {sub} {m} havada süzülerek uçan cisim
das Aerogramm {sub} {n} uçakla gönderilen hafif mektup kâğıdı
Aerographie püskürterek resim yapma sanatı
der Aerolith {sub} {m} [veraltet: Meteorstein] meteor taşı
der Aerolith {sub} {m} aerolit
die Aerologation {sub} {f} meteoroljik dümencilik
die Aerologation {sub} {f} meteoroljik güzergâh belirleme
der Aerologe {sub} {m} hava bilimcisi
die Aerologie {sub} {f} aeroloji
die Aerologie {sub} {f} hava bilimi
die Aerologie {sub} {f} meteroloji
die Aeromechanik {sub} {f} hava basıncı ile çalışan
die Aeromechanik {sub} {f} hava mekaniği
die Aeromechanik {sub} {f} pönamatik
die Aeromedizin {sub} {f} havacılık tıp bilimi
das Aerometer {sub} {n} aerometre
das Aerometer {sub} {n} asit ölçeği
das Aerometer {sub} {n} asitmetre
das Aerometer {sub} {n} hava mikyası
das Aerometer {sub} {n} havamikyas ölçeği
die Aeronausiphobie {sub} {f} [Angst, sich durch Luftkrankheit übergeben zu müssen] hava tutmasından dolayı kusma korkusu
der Aeronaut {sub} {m} havacılık ilmi ile uğraşan
die Aeronautic {sub} {f} balonculuk ilmi
die Aeronautic {sub} {f} havacılık
die Aeronautik {sub} {f} [veraltet: Luftfahrt] havacılık
die Aeronautik {sub} {f} aeronotik
die Aeroneurose {sub} {f} uçma korkusu
die Aeronomie {sub} {f} kat yuvarı ile ilgili hava bilimi
die Aeronomie {sub} {f} statosfer ile ilgili hava bilimi
die Aerootitis {sub} {f} orta kulak iltihabı
die Aerootitis {sub} {f} uçakta veya dalma anında basınç değişikliğinden oluşan orta kulak iltihabı
die Aeropause {sub} {f} atmosferle uzay arasındaki bölge
die Aerophagie {sub} {f} [Med.] aerofaji
die Aerophagie {sub} {f} [Med.] hava yutma
die Aerophagie {sub} {f} aerofoji
die Aerophagie {sub} {f} hava yutma
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu