5 direkte Treffer gefunden für: Adhäsion


36 indirekte Treffer gefunden für: Adhäsion

Deutsch Türkisch
die adhäsionen {sub} {pl} bitişmeler
Adhäsions- bitişme-
Adhäsionsarm {adj} bitişme açısındanzayıf
die Adhäsionsbahn {sub} {f} demiryolunda tekerleklerin sürtünümü
der Adhäsionsbetrieb {sub} {m} trenin yürümesi için telerlek ve demiryolu arasındaki sürtünmeden güç alması
der Adhäsionsbruch {sub} {m} [Mörtel] harcın kırılması
der Adhäsionsbruch {sub} {m} kalafat maddesinin zorlama sonucu ayrılması
das Adhäsionsdiagramm {sub} {n} bitişim diyagramı
das Adhäsionsfett {sub} {n} bitişim gresi
das Adhäsionsfett {sub} {n} yapışkan gres
die Adhäsionsfähigkeit {sub} {f} yapışma kabiliyeti
das Adhäsionsgewicht {sub} {n} yapışma ağırlığı
die Adhäsionsgrenze {sub} {f} yapışma haddi
der Adhäsionsileus {sub} {m} ameliyattan sonra bağırsak kapanması
der Adhäsionskoeffizient {sub} {m} yapışma katsayısı
die Adhäsionskraft {sub} {f} yapışma gücü
die Adhäsionskraft {sub} {f} yapıştırıcı kuvvet
die Adhäsionskrankheit {sub} {f} organların yapışma hastalığı
der Adhäsionsmangel {sub} {m} yapışma zayıflığı
die Adhäsionsmasse {sub} {f} adhezyon kitlesi
das Adhäsionsmittel {sub} {n} adhezyon maddesi
das Adhäsionsmittel {sub} {n} yapışkan madde
die Adhäsionsmoleküle {sub} {pl} adhezyon molekülleri
das Adhäsionsphänomen {sub} {n} yapışma olayı
der Adhäsionsprozess {sub} {m} yapışma prosedürü
die Adhäsionsprüfung {sub} {f} yapıştırma deneyi
die Adhäsionsspannung {sub} {f} yapışma gerilimi
die Adhäsionssäure {sub} {f} yapışkan asit
das Adhäsionsverfahren {sub} {n} şahsi hak davası
das Adhäsionsvermögen {sub} {n} yapışma kabiliyeti
der Adhäsionsverschleiß {sub} {m} yapışma aşınımı
der Adhäsionsvertrag {sub} {m} iki taraflı kayıtsız şartsız kabul edilen anlaşma
das Adhäsionswasser {sub} {n} yapışkan su
das Adhäsionverfahren {sub} {n} yapıştırma yöntemi
elektrische Adhäsion {sub} {f} elektriki iltisak
die Narbenadhäsion {sub} {f} yara adhezyonu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu