12 direkte Treffer gefunden für: Adel


50 indirekte Treffer gefunden für: Adel

Deutsch Türkisch
Adel verleihen {v} asilleştirmek
Adel verpflichtet asilliğin sorumluluğu olur
der Adelaidesittich {sub} {m} bir papağan türü
der Adelakolibri {sub} {m} sinek kuşu türü
Adelheid {v} bayan ismi
adelig {adj} asil
adelig {adj} soylu
die Adelige {sub} {f} asil
die adelige {sub} {pl} asiller
Adeligen [den] asillere
der Adeliger {sub} {m} asil
adeliger Herr {sub} {m} soylu bay
die Adelit {sub} {f} [Mineral] Adelit
das Adeln {sub} {n} asalet ünvanını verme
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asalet unvanı vermek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asalet unvanını vermek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asalet ünvanı vermek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asiller sınıfına sokmak
adeln {v} [adelte, hat geadelt] asilleştirmek
adeln {v} [adelte, hat geadelt] zadegan sınıfına sokmak
adelnd asilleştiren
adelomorph hemen hemen görülmeyen
der Adelsbrief {sub} {m} asalet belgesi
der Adelsbrief {sub} {m} soyluluk nişanı
die Adelserziehung {sub} {f} asaletli yetişme
die Adelsfamilie {sub} {f} asaletli aile
die Adelsfamilie {sub} {f} soylu aile
die Adelsfamilien {sub} {pl} soylu aileler
das Adelsgeschlecht {sub} {n} asil cinsiyeti
das Adelsgeschlecht {sub} {n} asil soyu
das Adelshaus {sub} {n} asil hanesi
die Adelsherrschaft {sub} {f} aristokratlık
die Adelsherrschaft {sub} {f} derebeylik
die Adelsherrschaft {sub} {f} feodalite
der Adelskalender {sub} {m} soylu aileler kitabı
die Adelsklasse {sub} {f} asil sınıf
das Adelskomitee {sub} {n} asiller komitesi
die Adelskrone {sub} {f} asillik tacı
die Adelskronen {sub} {pl} asillik taçları
die Adelspartei {sub} {f} asiller partisi
das Adelsprädikat {sub} {n} asillik ünvanı
der Adelssitz {sub} {m} asil mekânı
der Adelsstand {sub} {m} aristokratlık
der Adelsstand {sub} {m} asilzadeker sınıfı
der Adelsstand {sub} {m} soylular sınıfı
die Adelsstände {sub} {pl} asilzadeler sınıfları
die Adelsstände {sub} {pl} soylular sınıfları
der Adelstitel {sub} {m} aseletlik ünvanı
der Adelstitel {sub} {m} soyluluk ünvanı
die Adelsurkunde {sub} {f} parşömen
0.003s