1 direkte Treffer gefunden für: Ache

Deutsch Türkisch
die Ache {sub} {f} Avusturya`da nehire verilen ad

36 indirekte Treffer gefunden für: Ache

Deutsch Türkisch
die Acheiropoieta {sub} {f} [wundersam entstandene Ikone] nicht von Händen gemacht, olağanüstü
das Achelblatt {sub} {n} kenevir yaprağı
die Achelkraut {sub} {f} kenevir otu
der Acheln {sub} {m} kenevir
der Acheln {sub} {m} kenevir ipliği
das Achenbach-Syndrom {sub} {n} ödemli parmak hämatomu
der Acheron {sub} {m} Afrika‚da bir nehir
der Acheron {sub} {m} yunancada yeraltı nehri
acherontisch {adj} yer altına ait
die Acheuleen {sub} {pl} eski çağda taş kırma aletleri
Abbildtheorie der Sprache {sub} {f} lisanın benzetme teorisi
Abdeckrahmen in Pastellfarben mit Glanzoberfläche {sub} {m} pastel renkli, parlak yüzeyli koruyucu çerçeve
die Abendwache {sub} {f} akşam bekçiliği
die Abendwache {sub} {f} akşam bekçisi
abenteuerliche Sache {sub} {f} maceralı
die Abfragesprache {sub} {f} konuşma lisanı
die Abfragesprache {sub} {f} sorgu dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorgulama dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorma dili
die Abgabefläche {sub} {f} çıkış alanı
abgekartete Sache {sub} {f} danışıklı olay
abgeleitete Sprache {sub} {f} türtilmiş lisan
abgemachte Sache {sub} {f} üzerinde anlaşılmış bir şey
abgesetzte Fläche {sub} {f} alçaltılmış yüzey
abgetane Sache hallolmuş mesele
die Abkühlungsfläche {sub} {f} soğutma sathı
die Abkürzungssprache {sub} {f} sıkça kısaltma kullanılarak çirkinleştirilen dil
die Ablagefläche {sub} {f} koyma sathı
ablauforientierte Programmiersprache {sub} {f} işleme uyumunu sağlayıcı program
die Ablaufsprache {sub} {f} program norm lisanı
die Ablaufsteuersprache {sub} {f} seyir kumandası lisanı
die Ablenkfläche {sub} {f} saptırıcı yüzey
die Ablösungsfläche {sub} {f} ayrılma yüzeyi
die Ablösungsfläche {sub} {f} ayırma sathı
die Ablösungsfläche {sub} {f} ayırma yüzeyi
Abnahme der kaufsache {sub} {f} satılan malın teslimi
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu