7 direkte Treffer gefunden für: Abort


50 indirekte Treffer gefunden für: Abort

Deutsch Türkisch
der Abortabfluss {sub} {m} lâğım borusu
der Abortbazillus {sub} {m} lâğım basili
die Abortbeschläge {sub} {pl} lâğım teçhizatı
die Abortbeschläge {sub} {pl} tuvalet teçhizatı
der Abortdünger {sub} {m} lâğım gübresi
die Aborte {sub} {pl} lâğımlar
der Aborterker {sub} {m} lâğım çıkıntısı
der Abortfetischismus {sub} {m} lâğım fetişizmi
die Abortgrube {sub} {f} lâğım çukuru
die Abortgrube {sub} {f} tuvalet çukuru çukuru
abortieren {v} [abortierte, hat abortiert] düşük yapmak
abortieren {v} [abortierte, hat abortiert] çocuk düşürmek
die Abortifikans {sub} {pl} başarısızlıklar
die Abortinduktion {sub} {f} gebeliği sona erdirme
die Abortion {sub} {f} düşük yapma
die abortion {sub} {f} çocuk düşürme
abortiv {adj} [Med.] aboritif
abortiv {adj} [Med.] vaktinden önce meydana getirilen
abortiv {adj} gelişmemiş
abortiv {adj} hatalı gelişmiş
das Abortiva {sub} {n} çocuk düşürme ilacı
abortive oder leichte Insulinkur {sub} {f} azaltılmış veya hafifletilmiş ensülin kürü
abortiver Epilepsieanfall {sub} {m} hafif sara nöbeti
abortiver Krankheitsverlauf {sub} {m} hafif hastalık seyri
die Abortivmitose {sub} {f} hatalı gelişmiş karyokinez
das Abortivmittel {sub} {n} çocuk düşürme ilacı
das Abortivum {sub} {n} düşük ilacı
der Abortivus {sub} {m} erken doğan
der Abortizid {sub} {m} düşük yapıcı ecza
die Abortkomplikation {sub} {f} düşük komplikasyonu
der Abortleerer {sub} {m} vidanjör
die Abortneigung {sub} {f} çocuk düşürmeye yatkınlık
die Abortpsychose {sub} {f} düşük yapmadan doğan ruhsal bozukluk
der Aborträumer {sub} {m} vidanjör
die Aborträumung {sub} {f} vidanj
die Abortsauslösung {sub} {f} düşüğe neden olma
die Abortseinleitung {sub} {f} çocuk düşürme başlangıcı
der Abortus {sub} {m} düşük
Abortus artificialis {sub} {n} suni doğum
Abortus Bang {sub} {f} abortus bakterisinin neden olduğu hastalık
Abortus criminalis {sub} {m} kriminal düşük
Abortus embryonalis {sub} {m} embriyon düşüğü
Abortus febrilis {v} ateşli hatalı doğum
Abortus habitualis {sub} {m} tekrar hatalı doğum
Abortus incomplicatus {sub} {m} klinikte yapılan doğum
Abortus indicatus {sub} {m} gerekli doğum
Abortus infectiosus {sub} {m} enfeksiyonlu doğum
der Abortuslöffel {sub} {m} doğumda kullanılan kaşık
die Abortuszange {sub} {f} doğum pensesi
der Abortwagen {sub} {m} doğum arabası
0.002s



Nützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu