7 direkte Treffer gefunden für: Abfertigung


60 indirekte Treffer gefunden für: Abfertigung

Deutsch Türkisch
Abfertigung am Grenzübergang sınır kapısındaki işlemler
die Abfertigungen {sub} {pl} sevkler
Abfertigungs- yollama-
die Abfertigungsansprüche {sub} {pl} sevk talepleri
die Abfertigungsanzeige {sub} {f} bagaj beyanı
die Abfertigungsart {sub} {f} geçiş muamelesi şekli
die Abfertigungsbeamten {sub} {pl} bagaj kontrol memurları
die Abfertigungsbeamten {sub} {pl} nakliye kontrol memurları
die Abfertigungsbeamten {sub} {pl} sevk memurları
die Abfertigungsbeamter {sub} {f} [weiblich] gümrük memuru
die Abfertigungsbeamtin {sub} {f} [weiblich] geçiş memuru
die Abfertigungsbeamtinnen {sub} {pl} [weiblich] bagaj kontrol memurları
die Abfertigungsbeamtinnen {sub} {pl} [weiblich] geçiş memurları
der Abfertigungsdienst {sub} {m} geçiş işlem servisi
das Abfertigungsdisziplin {sub} {n} geçiş işlem disiplini
das Abfertigungsgebäude {sub} {n} geçiş işlemleri binası
die Abfertigungsgebühr {sub} {f} geçiş servis vergisi
die Abfertigungsgebühr {sub} {f} sevk vergisi
die Abfertigungsgebühren {sub} {pl} sevkiyat servisi vergileri
die Abfertigungshalle {sub} {f} havaalanındaki pasaport ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bölüm
die Abfertigungshalle {sub} {f} sevk salonu
die Abfertigungspapiere {sub} {pl} sevkiyat kâğıtları
die Abfertigungsrückstellung {sub} {f} sevk ertelemesi
der Abfertigungsschalter {sub} {m} [Flughafen] bagaj işlemleri gişesi
der Abfertigungsschalter {sub} {m} [Flughafen] pasaport işlemleri gişesi
der Abfertigungsschalter {sub} {m} [Zoll] gümrük gişesi
der Abfertigungsschalter {sub} {m} sevkiyat gişesi
die Abfertigungsscheine {sub} {pl} sevkiyat belgeleri
die Abfertigungsscheine {sub} {pl} sevkiyat kâğıtları
die Abfertigungsspedition {sub} {f} nakliyat servisi
die Abfertigungsstelle {sub} {f} geçiş işlemi yeri
die Abfertigungsstelle {sub} {f} sevkiyat yeri
die Abfertigungszeit {sub} {f} sevk saati
der Abfertigungszeitraum {sub} {m} seviyat müddeti
amtliche Abfertigung {sub} {f} resmi muamele
Antrag auf Zollabfertigung {sub} {m} gümrük işlemi dilekçesi
Antrag auf Zollabfertigung {sub} {m} gümrük muamelesi dilekçesi
die Ausfuhrabfertigung {sub} {f} ihraç işlemi
die Ausfuhrabfertigung {sub} {f} ihraç muamelesi
die Ausgangsabfertigung {sub} {f} çıkış muamelesi
die Einfuhrabfertigung {sub} {f} ithalat işlemi
die Einfuhrabfertigung {sub} {f} ithalat muamelesi
die Eingangsabfertigung {sub} {f} giriş işlemi
die Eingangsabfertigung {sub} {f} giriş muamelesi
die Exportabfertigung {sub} {f} ihraç işlemi
die Exportabfertigung {sub} {f} ihraç muamelesi
die Fluggastabfertigung {sub} {f} uçak yolcusu kontrolü
die Fluggastabfertigung {sub} {f} yolcu işlemleri
die Flugzeugabfertigung {sub} {f} uçağı uçuşa hazırlama
die Frachtabfertigung {sub} {f} hamule işlemi
die Frachtabfertigung {sub} {f} hamule muamelesi
die Frachtabfertigung {sub} {f} irsaliye
die Frachtabfertigung {sub} {f} kargo işlemi
die Frachtabfertigung {sub} {f} kargo muamelesi
die Frachtabfertigung {sub} {f} navlun işlemi
die Frachtabfertigung {sub} {f} navlun muamelesi
die Gepäckabfertigung {sub} {f} bagaj işlemleri
die Gepäckabfertigung {sub} {f} bagaj kontrolü
die Gepäckabfertigung {sub} {f} bagaj muamelesi
die Gepäckabfertigung {sub} {f} bagaj muayenesi
0.002s