4 direkte Treffer gefunden für: Abfälle


50 indirekte Treffer gefunden für: Abfälle

Deutsch Türkisch
die Abfalleigenschaft {sub} {f} çöp karekteristiği
die Abfalleigenschaft {sub} {f} çöp özelliği
der Abfalleimer {sub} {m} [auf der Straße etc.] umumi çöp kutusu
der Abfalleimer {sub} {m} çöp kovası
der Abfalleimer {sub} {m} çöp kutusu
der Abfalleimer {sub} {m} çöp tenekesi
die Abfalleimer {sub} {pl} çöp kutuları
Abfalleimer mit Klappdeckel {sub} {m} kapaklı çöp kutusu
die Abfalleinbindung {sub} {f} çöp bağlama
das Abfalleisen {sub} {n} atık demir
das Abfalleisen {sub} {n} hurda demir
das Abfalleiweiß {sub} {n} atık protein
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] alçalmak
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] azalmak
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] derine inmek
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] dökülmek
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] düşmek
abfallen {v} [Geschwindigkeit: fiel ab, ist abgefallen] surat azalma
abfallen auf {v} …üzerine düşmek
abfallend {adj} azalan
abfallend {adj} inişli
abfallend [Gelände] inişli arazi
abfallende Flanke {sub} {f} düşük kenar
abfallende Kruppe {sub} {f} [Pferd] inişli sağrı
abfallende Leitungen {sub} {pl} inişli hatlar
abfallende Schulter {sub} {f} düşük omuz
abfallendes Oberrohr {sub} {n} aşığıya doğru inişli üst boru
abfallendes Revers {sub} {m} aşağıya inişli klapa
die Abfallendlagerung {sub} {f} inişli depolama
die Abfallenergie {sub} {f} çöp enerjisi
die Abfallenergie {sub} {f} çöpten elde edilen enerji
die Abfallentsorgung {sub} {f} çöp bertaraf etme
die Abfallentsorgung {sub} {f} çöplerin zararsız duruma getirilmesi
die Abfallentsorgung {sub} {f} çöplerin zararsız hale getirilmesi
Abfallentsorgung, kommunale~ {sub} {f} kamusal çöp bertaraf etme
die Abfallentsorgungsanlage {sub} {f} çöp imha etme tesisi
der Abfallentsorgungsbetrieb {sub} {m} çöp bertaraf etme işletmesi
das Abfallentsorgungskonzept {sub} {n} çöp imha etme taslağı
der Abfallentsorgungsplan {sub} {m} çöp imha etme planı
der Abfallentsorgungsplan {sub} {m} çöp imha planı
die Abfallentsorgungstechnik {sub} {f} çöp imha etme tekniği
die Abfallentstehung {sub} {f} çöp oluşumu
der Abfallerzeuger {sub} {m} çöp üreten
das Abfallerzeugnis {sub} {n} çöpten yapılma mamul
der Abfallexperte {sub} {m} çöp uzmanı
Abfälle anhäufen {v} atıkları yığmak
Abfälle assimilieren {v} atıkları intibak ettirmek
Abfälle aus Baumwolle {sub} {pl} pamuk artıkları
Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern {sub} {pl} boyalar ve anorganik boya maddelerinden oluşan atıklar
Abfälle aus der medizinischen Anwendung {sub} {pl} tıbbi uygulama atıkları
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu