3 direkte Treffer gefunden für: Abbild

Deutsch Türkisch
das Abbild {sub} {n} görüntü
das Abbild {sub} {n} kopya
das Abbild {sub} {n} suret

50 indirekte Treffer gefunden für: Abbild

Deutsch Türkisch
Abbild einer Person {sub} {n} kişinin resmi
die Abbildbarkeit {sub} {f} resimlenebilirlik
der Abbildbereich {sub} {m} resimlenebilen bölüm
die Abbilddatei {sub} {f} numune dosyası
das Abbilddokument {sub} {n} kopya dokümanı
das Abbilden {sub} {n} kopyalama
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] görüntülemek
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] kopya etmek
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] kopyalamak
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] portresini yapmak
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] resmini yapmak
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] resmini çıkarmak
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] çizmek
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] örneklemek
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] şeklini göstermek
abbilden auf {v} ~üzerine kopyalamak
abbildend {adj} görüntüleyen
abbildendes Abrichten {sub} {n} görüntülü düzenleme
abbildendes System {sub} {n} görüntüleyen sistem
die Abbilder {sub} {pl} kopyalar
die Abbilder {sub} {pl} portreler
die Abbildkopie {sub} {f} görüntü eşlemi
die Abbildkopie {sub} {f} görüntü kopyası
der Abbildspeicher {sub} {m} portre hafızası
die Abbildspule {sub} {f} kopya bobini
die Abbildtheorie {sub} {f} benzetme teorisi
Abbildtheorie der Kunst {sub} {f} sanatın benzetme teorisi
Abbildtheorie der Sprache {sub} {f} lisanın benzetme teorisi
die Abbildung {sub} {f} [figürlich] şekil
die Abbildung {sub} {f} eşçekim
die Abbildung {sub} {f} gönderim
die Abbildung {sub} {f} görüntü
die Abbildung {sub} {f} görüntüleme
die Abbildung {sub} {f} illüstrasyon
die Abbildung {sub} {f} kopya
die Abbildung {sub} {f} resim
die Abbildung {sub} {f} suret
Abbildung {v} kalıp
Abbildung auf {sub} {f} -üzerine resim
Abbildung der Punkte des Verteilernetzwerkprotokolls {sub} {f} dağıtım şebekesinin noktalarını görüntüleme
Abbildung der Verbindlichkeiten {v} yükümlülüklerin görüntülenmesi
Abbildung durch Kernspinresonanz {sub} {f} manyetik reonasın görüntülenmesi
Abbildung im Text {sub} {f} metinde görüntü
Abbildung zwischen Vektorräumen Vektör hacimleri arasında görüntü
Abbildung, inhaltstreue~ {sub} {f} aslına uygun görüntü
Abbildung, isometrische ~ {sub} {f} isometrik görüntü
Abbildung, konforme~ {sub} {f} mutabık görüntü
Abbildung, längentreue~ {sub} {f} boylamına göre görüntü
Abbildung, optische~ {sub} {f} optik görüntü
Abbildung, punktförmige~ {sub} {f} nokta şeklinde görüntü
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu