Keine direkten Treffer gefunden für: (birisini

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (birisini

Deutsch Türkisch
bedrohen {v} (birisini) tehdit etmek
bedrängen {v} (birisini) rahatsız etmek
bedrängen {v} (birisini) sıkıştırmak
beeinflussen {v} (birisini) tesir altında bulundurmak
beflecken {v} (birisini) lekelemek
die Befleckung {sub} {f} (birisini) lekeleme
befolgen {v} (birisini) taklit etmek
befugen {v} (birisini) yetkili kılmak
befähigen {v} (birisini) vekil kılmak
begaben {v} [begab, hat begeben] (birisini) yetkili kılmak
begaunern {v} (birisini) dolandırmak
begnadigen {v} (birisinin) cezasını affetmek
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birisini) himaye etmek
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birisini) korumak
beheimaten {v} (birisini bir yere) yerleştirmek
behelligen {v} (birisini) taciz etmek
beigesellen {v} [gesellte bei, hat beigesellt] (birisini birisine) yardımcı vermek
beirren {v} (birisini) yanıltmak
beispringen {v} (birisinin) imdadına koşmak
beistimmen {v} [stimmte bei, hat beigestimmt] (birisinin) fikrine katılmak
bekehren {v} [Glaube] (birisini) çevirmek
bekehrend {adj} (birisini) çeviren
beklagen, sich- {v} [beklagte sich , hat sich beklagt] (birisini birisine) sikâyet etmek
das Bekritteln {sub} {n} (birisini) eleştirme
bekritteln {v} [bekrittelte, hat bekrittelt] (birisini) eleştirmek
bekritteln {v} [bekrittelte, hat bekrittelt] (birisini) kınamak
belangen {v} [belangte, hat belangt] (birisini) dava etmek
belemmern {v} [belemmerte, hat belemmert] (birisini) rahatsız etmek
beluchsen {v} (birisini) gözetlemek
benebeln {v} [benebelte, hat benebelt] (birisini) sarhoş etmek
benehmen {v} [benahm, hat benommen] (birisini bir şeyden) mahrum etmek
benehmen {v} [benahm, hat benommen] (birisinin) soluğunu kesmek
bereden {v} (birisinin) arkasından konuşmak
berennen {v} {ugs.} [berannte, hat berannt] (birisini) sıkıştırmak
berücken {v} (birisini) sihirlemek
die Beschattung {sub} {f} (birisini) gözetleme
beschuhen {v} (birisinin ayağına) ayakkabı giydirmek
beschummeln {v} [beschummelte, habe beschummelt] (birisini) kandırmak
beschuppen {v} (birisini) aldatmak
besiegen {v} [besiegte, hat besiegt] (birisini) yenmek
bespucken {v} [bespuckte, hat bespuckt] (birisinin) yüzüne tükürmek
betölpeln {v} (birisini) kandırmak
betören {v} [betörte, hat betört] (birisini) aldatmak
bezichtigen {v} [bezichtete, hat bezichtet] (birisini bir şeyle) suçlamak
der Biograf {sub} {m} (birisinin) biyografisini yazan kişi
der Biograf {sub} {m} (birisinin) hayatını yazan kişi
die Biografen {sub} {pl} (birisinin) hayatını yazan kişiler
die Biografin {sub} {f} (birisinin) biyografisini yazan kişi
die Biografin {sub} {f} (birisinin) hayatını yazan kişi
blamieren {v} (birisini) rezil etmek
bleuen {v} [bleute, hat gebleut] (birisini) iyice dövmek
0.003s